Zorgverzekering

Sinds 2006 bent u verplicht een basisverzekering af te sluiten. De overheid stelt het verzekerde pakket van de zorgverzekering vast, dit is het basispakket. Voor behandelingen die buiten het pakket vallen, kunnen mensen zich aanvullend verzekeren. Dat is niet verplicht.

Veranderingen basispakket per 1 januari 2014

 • het verplicht eigen risico wordt verhoogd naar € 360,- voor alle verzekerden boven 18 jaar
 • de Diana 35-pil is uit het basispakket gehaald
 • verzekeraars vergoeden 2 nieuwe zorgvormen vanuit de basisverzekering. De Rijksoverheid laat deze behandelingen voorwaardelijk toe tot het basispakket. Voorwaarde voor vergoeding is dat de patiënten meedoen aan het onderzoek naar de effecten van de behandelingen. Het gaat om:
  • behandelingen voor bepaalde patiënten met geïnfecteerde pancreasnecrose (een ontsteking van het weefsel in de alvleesklier);
  • behandelingen voor bepaalde patiënten met een ernstige vorm van de ziekte van Crohn (een darmziekte).

 Veranderingen geestelijke gezondheidszorg

 • Zorgverzekeraars vergoeden vanaf 2014 geheel of gedeeltelijk de gesprekken die u heeft met bijvoorbeeld een psycholoog. Elke zorgverzekeraar kan de vergoeding anders regelen. Bekijk altijd uw polisvoorwaarden van uw zorgverzekering of neem contact op met uw verzekeraar.
 • Vanaf 2014 vervalt de eigen bijdrage voor psychologische hulp. Ook de eigen bijdrage voor een internetbehandeltraject is per 1 januari 2014 vervallen.

De Wtcg en CER afgeschaft: gericht gemeentelijk maatwerk
H
et kabinet is van plan bepaalde tegemoetkomingen voor chronisch zieken en gehandicapten af te schaffen. Het gaat om:

 • de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)
 • en de regeling compensatie eigen risico (CER).

Om u gerichte ondersteuning te kunnen bieden, krijgen gemeenten extra geld van de overheid. In plaats van de Wtcg tegemoetkoming en de CER, gaan de gemeenten ondersteuning op maat bieden. De gemeente is beter in staat uw persoonlijke situatie als chronisch zieke of gehandicapte te beoordelen en de ondersteuning daarop af te stemmen. De gemeente kan u ondersteunen op grond van de Wmo of de bijzondere bijstand. Ook wordt een financiële tegemoetkoming op grond van de Wmo mogelijk.  

De gemeenten krijgen een handreiking voor deze nieuwe vorm van ondersteuning. Het parlement moet de plannen nog goedkeuren.

Andere onderwerpen
Legitimatie in de zorg
Mensen moeten zich bij alle zorgverleners kunnen legitimeren. Alle zorgverleners, indicatieorganen en zorgverzekeraars zijn vanaf dan verplicht het Burgerservicenummer (BSN) te gebruiken. 

Vaccinatie baarmoederhalskanker
Vaccinatie tegen het HPV-virus (de belangrijkste veroorzaker van baarmoederhalskanker) wordt opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Meisjes die zijn geboren op of na 1 januari 1997 worden vanaf september 2009 ingeënt tegen HPV.

Elektronisch patiëntendossier
Steeds meer (waarnemend) huisartsen, apotheken en specialisten kunnen gegevens inzien over medicijnen die hun patiënten ontvangen. Vanaf 2009 is een groot aantal huisartsposten, huisartsenpraktijken, apotheken en ziekenhuizen aangesloten op een landelijk schakelpunt: het elektronisch patiëntendossier. Dit schakelpunt regelt de uitwisseling van informatie over patiënten tussen de zorgverleners.

Sinds 1 januari 2012 moeten huisartsen, apothekers en medisch specialisten uw toestemming vragen voordat zij uw medische gegevens mogen aanmelden bij de zorginfrastructuur. Geeft u toestemming, dan registreert de zorgverlener dit in zijn administratie.

Als u uw zorgverlener geen toestemming geeft om uw medische gegevens te delen, registreert hij uw weigering in zijn systeem. Uw gegevens bij die zorgverlener worden dan niet elektronisch beschikbaar gesteld voor inzage.

Basisverzekering is wettelijk verplicht
Het hebben van een zorgverzekering is wettelijk verplicht. Verzekeraars zijn op hun beurt verplicht om iedereen als verzekerde voor de basisverzekering te accepteren. Het is daarbij verboden om een hogere premie in rekening te brengen aan verzekerden met hoge zorgkosten.
De zorgverzekeraars stellen zelf de vaste (nominale) zorgpremie vast. De maandelijkse premie kan dus per verzekeraar verschillen. Kinderen onder de 18 jaar betalen geen premie. Ook de keuze tussen een naturapolis of een restitutiepolis (of een combinatie van beide) bepaalt mede de hoogte van de premie.

Wat zijn de verschillen tussen een naturapolis en een restitutiepolis?
U kunt ook in 2014 kiezen tussen een naturapolis of een restitutiepolis. Bij een naturapolis gaat u in principe naar de zorgaanbieders waar uw zorgverzekeraar een contract mee heeft. Bij een restitutiepolis kiest u zelf uw zorgverleners.

Veranderingen inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet
Naast de nominale premie moet u een inkomensafhankelijke bijdrage betalen voor het basispakket. Deze bijdrage is een percentage van uw inkomen. Dit wordt de bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) genoemd.

Tot en met 2012 hield uw werkgever of uitkeringsinstantie automatisch de bijdrage Zvw in op uw loon of uitkering. Meestal ontving u een vergoeding voor die ingehouden bijdrage Zvw en over die vergoeding betaalde u belasting. Op 1 januari 2013 is deze regeling gewijzigd.

Vanaf 1 januari 2013 betaalt uw werkgever de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering (IAB) rechtstreeks aan het Zorgverzekeringsfonds. U ziet de IAB dus niet meer op uw loonstrookje. Daar is zowel de vergoeding voor de IAB als de inhouding ervan verdwenen. Het loonstrookje is daardoor overzichtelijker geworden.

Om extra zorgkosten te compenseren kunt u in aanmerking komen voor zorgtoeslag. Dit is afhankelijk van uw gezinssituatie en inkomen.

Zorgtoeslag
De maximale zorgtoeslag is in 2014 lager dan in 2013. Dit komt doordat de premie van de zorgverzekering ten opzichte van 2013 gedaald is. Daarnaast houdt de overheid rekening met de korting die burgers op hun premie kunnen krijgen. Deze korting heet ook wel een collectiviteitskorting. Als u een laag inkomen heeft, krijgt u een tegemoetkoming in de zorgkosten. Hoe lager het inkomen, hoe hoger de zorgtoeslag. Voor alleenstaanden geldt in 2014 een maximum inkomen van €28.482. Voor partners geldt een maximum inkomen van € 37.145.

De maximum zorgtoeslag voor alleenstaanden is € 865. Voor meerpersoonshuishoudens € 1.655.

Aanvullend verzekeren
Basispakket, het woord zegt het al. Het dekt veel maar lang niet alles. Denk bijvoorbeeld aan de meeste tandheelkundige hulp voor volwassenen. Deze valt niet onder het basispakket (vanaf 22 jaar). Wilt u zich tegen meer zaken verzekeren dan die in het basispakket, dan kunt u een aanvullende verzekering afsluiten. De kosten hiervan zijn afhankelijk van de door u gekozen dekking. Kinderen tot 18 jaar zijn veelal gratis meeverzekerd voor het door u gekozen aanvullende pakket. Ook kunt u er voor kiezen het basispakket bij een andere verzekeraar af te sluiten dan uw aanvullende verzekering.
Maar welke zorgverzekeraar moet u nu kiezen? En welke aanvullende verzekeringen zijn voor u wel of juist niet van belang? Onze adviseurs kunnen voor u verschillende verzekeraars naast elkaar leggen waarbij gekeken wordt naar voorwaarden, premies én snelheid van uitbetalen. Dat maakt de keus voor u een stuk eenvoudiger.

Zelf uw premie berekenen van de CZ-zorgverzekering

Wat zijn de mogelijkheden
- een premieberekening maken
- een offerte aanvragen
- een zorgverzekering sluiten

U krijgt direct te zien wat uw premie is en kunt makkelijk een aantal pakketten naast elkaar vergelijken. Ook is het mogelijk om de offerte digitaal te ontvangen. Als het om een collectieve zorgverzekering gaat, dan kunt u het collectiviteitnummer invullen. De premies die u te zien krijgt, zijn dan inclusief collectiviteitkorting.
Ga naar CZ online premie berekenen

« Terug

 

Realisatie: TiDi Graphics