Vertrouwd verzekerd

CONFIDO HEMELAAR DE MEIJER is aangesloten bij onderstaande organisaties.
Extra zekerheid voor u!


Federatie van Financieel PlannersDe Vereniging FFP is de beroepsvereniging van FFP-gecertificeerde financieel planners. Zij onderscheiden zich door integriteit, kwaliteit, deskundigheid en ervaring. Financieel planners die aan deze waarden voldoen, mogen het FFP-keurmerk dragen.

Een FFP’er voldoet aan hoge kwaliteitseisen. Deze eisen hebben betrekking op zowel vakinhoudelijke kennis, als gedrag en aanspreekbaarheid. De vakinhoudelijk kennis wordt getoetst bij de toelating; ook gedurende de certificering wordt de kennis bijgehouden door permanente educatie.

Het gedrag en de aanspreekbaarheid zijn vastgelegd in de Gedragscode van de FFP, die bij de toelating tot het register door elke gecertificeerd financieel planner wordt onderschreven. De Commissie van Toezicht van de FFP ziet toe op de naleving van de Gedragscode en behandelt in dat kader geschillen en klachten.

Kortom, een gecertificeerd financieel planner (FFP’er) staat voor kwaliteit, integriteit en deskundigheid en beschikt over enige jaren praktijkervaring.
Per 1 november 2006 zijn er 2.400 financieel planners ingeschreven in het register, waaronder Luc Fermont FFP.

www.ffp.nl

<naar boven>Stichting Erkenningsregeling HypotheekadviseurDe Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs (SEH), een initiatief van de gezamenlijke hypotheekaanbieders, helpt consumenten bij het vinden van deskundig hypotheekadvies. Zij doet dit via een erkenningsregeling voor hypotheekadviseurs die aantoonbaar genoeg kennis en ervaring hebben op het gebied van hypotheekadvies. 

De erkenning is persoonsgebonden; elke Erkend Hypotheekadviseur heeft de benodigde diploma’s behaald en voldoet aan de praktijkvoorwaarden.

Om Erkend Hypotheekadviseur te worden, moeten hypotheekadviseurs een examen bij de SEH afleggen. Als de hypotheekadviseur dit examen heeft gehaald (kenniseis), moet hij of zij aantonen minimaal 1 jaar als hypotheekadviseur werkzaam te zijn, voor minimaal 50 procent van de werktijd (ervaringseis). Verder gaan Erkend Hypotheekadviseurs elk jaar terug naar de schoolbanken om hun vakkennis op peil te houden.

Luc Fermont FFP is erkend door de Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs.

www.erkendhypotheekadviseur.nl

<naar boven>Klachteninstituut Financiële DienstverleningHet Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) is bedoeld om u, als consument, één loket te bieden voor de beslechting van (dreigende) conflicten met financiële dienstverleners en voor informatie over financiële zaken. 
U kunt altijd naar de rechter gaan in geval van een conflict, maar de binnen Kifid werkzame Ombudsman en Geschillencommissie kunnen u een alternatief bieden: in een relatief kort tijdsbestek (procederen kost vaak jaren) wordt in overleg met de betrokken financiële dienstverlener getracht een oplossing te vinden of wordt geoordeeld over de kwestie.

www.kifid.nl

Heeft u een klacht over de dienstverlening van Confido Hemelaar de Meijer? Klik hier voor de interne klachtenregeling.

<naar boven>Autoriteit Financiële Markten
De AFM controleert ondernemingen die actief zijn in sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM let op het gedrag van die financiële ondernemingen. 

Ondernemingen moeten je goed informeren over de financiële producten en diensten die ze je aanbieden. De AFM let er op dat iedereen zich houdt aan de wetten en regels die gelden voor financiële ondernemingen en consumenten. De AFM verleent financiële ondernemingen een vergunning op grond van de Wet op het Financieel Toezicht (Wft). Deze vergunning is een wettelijke verplichting om financiële diensten te mogen verlenen. Confido Hemelaar de Meijer heeft een vergunning ontvangen voor het in Nederland verlenen van de financiële dienst ‘bemiddelen’ in; schadeverzekeringen, levensverzekeringen, hypothecair krediet, consumptief krediet en spaarrekeningen.

De AFM heeft drie doelen:
* De AFM probeert de toegang tot de financiële markten zo goed mogelijk te maken. De
   AFM geeft daarom begrijpelijke informatie aan consumenten over financiële
   ondernemingen en producten.
* De AFM zorgt ervoor dat de financiële markten zo goed mogelijk kunnen functioneren.
* De AFM ervoor zorgt dat iedereen vertrouwen kan hebben in de financiële markten.
Consumenten, bedrijven en de overheid maken veel gebruik van producten die financiële ondernemingen aanbieden. Ze moeten erop kunnen vertrouwen dat die ondernemingen op een nette en eerlijke manier werken.

www.afm.nl

<naar boven>


Realisatie: TiDi Graphics