Inboedelverzekering

Door allerlei omstandigheden kunt u schade lijden aan uw bezittingen in huis. Inbraak en diefstal uit uw woning, problemen in de meterkast met verstrekkende gevolgen, storing in uw wasmachine met waterschade als gevolg.
Gebeurtenissen die stuk voor stuk erg ingrijpend zijn. Tegen de financiële gevolgen hiervan kunt u zich verzekeren.

U kunt kiezen uit verschillende dekkingen;

* een uitgebreide gevarendekking (o.a. brand, ontploffing, blikseminslag, storm, diefstal, inbraak, vandalisme en waterschade);
* een extra uitgebreide gevarendekking (uitgebreide gevarendekking plus zengen, schroeien, smelten, verkolen en broeien);
* een dekking voor alle van buitenkomend onheil (alle plotselinge gebeurtenissen tenzij nadrukkelijk in de polisvoorwaarden uitgesloten, zoals bijv. normale slijtage, ongedierte, verwijtbare nalatigheid).

« Terug

 

Inboedelwaardemeter 2015 + toelichting

Realisatie: TiDi Graphics