Caravan en camperverzekering

Caravanverzekering

Ieder geniet op zijn eigen manier van zijn caravan of vouwkampeerwagen. Daarom kan een goede caravanverzekering geen standaardproduct zijn. U kunt precies díe zaken selecteren die voor u belangrijk zijn. U betaalt dus alleen voor de onderdelen die u wílt verzekeren. Maatwerk dus.

Welke verzekeringsvormen en aanvullende verzekeringen zijn mogelijk;

 • casco; o.a. het risico van brand/diefstal, storm, aanrijding, kosten van vervangend verblijf en evt. terugreis
 • aanrijding; alleen het risico van schade door een aanrijding
 • brand/diefstal; alleen het risico van schade door brand en diefstal
 • storm; het risico van schade door storm
 • inboedel; hele huishoudelijke inboedel die zich in de caravan of voortent bevindt, waaronder ook bijv. de antenne, fietsenrek, fiets, surfplank en caravanaccessoires
 • luifel/voortent of aanbouw; te verzekeren tegen dezelfde risico’s als de caravan
 • hagelschade;
 • rechtsbijstand; voor alles wat speelt rond het bezit en gebruik van de caravan
 • verhuur; niet-bedrijfsmatig


Camperverzekering (Kampeerauto)

Ook een camperverzekering is maatwerk. U kiest de verzekering die bij u past en kiest alleen die zaken die voor u van belang zijn. De korting voor schadevrij rijden op uw personenauto wordt ook op uw camper toegepast!

Welke verzekeringsvormen en aanvullende verzekeringen zijn mogelijk;

 • Wettelijke Aansprakelijkheid (WA); verplicht voor elke campereigenaar. Verzekert u tegen materiële schade en letselschade die een ander wordt toegebracht met uw camper. Schade aan uw eigen camper is niet verzekerd
 • Wettelijke Aansprakelijkheid + Beperkt Casco (WA+); dekt, behalve WA, ook schade aan de verzekerde camper door o.a. hagel, storm, diefstal, overstroming, brand, ruitbreuk of een botsing met dieren
 • Wettelijke Aansprakelijkheid + Volledig Casco (All Risk); dekt, naast WA, vrijwel alle schade aan de verzekerde camper. Het verzekerde bedrag is gebaseerd op de cataloguswaarde. In aanvulling op de onder beperkt casco genoemde risico’s dekt de volledig cascoverzekering tevens alle van buitenkomende onheil. Een complete dekking dus
 • Ongevallen Inzittenden; geeft de inzittende verzekerde, ongeacht de schuldvraag, recht op een uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit (ook van kracht tijdens het tanken of een noodreparatie langs de weg) 
 • Verhaalservice; dekt het verhalen van materiële schade, waardevermindering, huurkosten vervangende auto, andere schade als letsel, smartengeld en inkomstenderving, contractsrechtsbijstand en strafrechtrechtsbijstand 
 • Rechtsbijstand; voor alle zaken die kunnen spelen rond het bezit en gebruik van de camper 
 • Inboedel; tegen alle van buitenkomend onheil. Mee te verzekeren op de (beperkt) cascodekking 
 •  (Zonne-)luifel; bestemd voor de aan de camper gemonteerde (zonne-)luifel. Verzekert tegen alle van buitenkomend onheil. Mee te verzekeren op de (beperkt) casco dekking

« Terug


Schade? Vul snel én volledig het Europees schadeaangifte formulier in!

Europees schadeaangifte formulier

Realisatie: TiDi Graphics