Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Als u door een langdurige ziekte of een ernstig ongeval niet meer volledig kunt werken, moet u een beroep doen op een WIA uitkering. De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen is per 2006 ingevoerd als opvolger van de WAO met als doel om gedeeltelijk arbeidsongeschikten zo veel mogelijk aan het werk te houden.

Nieuw is dat onder de WIA gekeken wordt naar arbeidsgeschiktheid; wat kan men nog wel? Er wordt daarom een onderscheid gemaakt tussen volledig (IVA) en gedeeltelijk (WGA) en arbeidsongeschikten.

Onder IVA regeling (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) vallen werknemers die voor 80% of meer duurzaam arbeidsongeschikt zijn verklaard.

Werknemers die voor 35% of meer arbeidsongeschikt zijn ( maar niet volledig en duurzaam) krijgen een uitkering in het kader van de WGA regeling (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Werknemers die voor minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn, kunnen geen beroep doen op de WIA.

De WGA regeling kent een loongerelateerde uitkering waarvan de duur afhankelijk is van uw leeftijd bij het intreden in de WGA. De periode daarna krijgt u tot 65 jaar een loonaanvulling of vervolguitkering.
Een aanvullende verzekering hiervoor kan collectief door uw werkgever verzekerd worden.

U wilt een indicatie krijgen van uw inkomensontwikkeling als u nu arbeidsongeschikt zou worden? Vul de WIA-meter in.

« Terug


Realisatie: TiDi Graphics