Garanties en verzekeringen

De aankoop van een huis brengt risico’s met zich mee. Risico’s die u kunt verzekeren. Zodra de overdracht bij de notaris heeft plaatsgevonden is het zaak een aantal verzekeringen af te sluiten. U moet er toch niet aan denken dat uw nieuwe huis afbrandt en u nog jaren een hypotheek moet betalen voor een pand waarin u niet kunt wonen.
Ook de Nationale Hypotheekgarantie, de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen en het Garantiecertificaat Nieuwbouwwoningen bieden u een deel van die zekerheid.

Nationale Hypotheekgarantie

Wanneer u een hypotheek aanvraagt voor de aankoop of verbetering van uw woning, kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Is dit het geval, dan stelt de Stichting Waarborgsom Eigen Woningen zich garant voor de hypotheek op uw huis. Dankzij deze garantie kunt u profiteren van een aanzienlijke korting op de hypotheekrente die kan oplopen tot 0,6% per jaar zo lang als de lening op het onderpand duurt!
Om voor NHG in aanmerking te komen mag de woning niet meer kosten dan 290.000 euro (LET OP: vanaf 1 juli 2014 wordt de kostengrens € 265.000,-.), inclusief bijkomende kosten zoals notariskosten, afsluitprovisie en een verbouwing.

Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen

De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen staat garant voor de terugbetaling van uw hypotheeklasten aan de geldverstrekker wanneer u dusdanig in inkomen achteruit gaat dat u niet meer aan uw verplichtingen kunt voldoen en gedwongen bent uw huis te verkopen.
Als de verkoopopbrengst niet voldoende is om de lening volledig af te lossen, zal het Waarborgfonds het verschil betalen aan de geldverstrekker. De geldverstrekker is dus áltijd verzekerd van de terugbetaling van de hypotheek. U moet zich echter wel realiseren dat u vervolgens een schuld bij het Waarborgfonds heeft.

Garantiecertificaat Nieuwbouwwoningen

Bij het kopen van een nieuwbouwhuis is het voor de koper van belang dat hij zo weinig mogelijk risico’s loopt. Een garantiecertificaat kunt u beschouwen als een verzekering tegen de schade die u lijdt als de ondernemer in financiële moeilijkheden komt en niet in staat is het huis af te bouwen of zijn verplichtingen met betrekking tot de kwaliteit na te komen. Erkende Garantie-instituten verstrekken garantiecertificaten voor nieuwe woningen die worden gebouwd door bouwondernemers die bij een van deze Garantie-instituten zijn ingeschreven.

Daarnaast geeft het certificaat garantie op de bouwtechnische kwaliteit van een groot aantal onderdelen van de woning. Het Garantie-instituut zorgt in dit verband bijvoorbeeld voor controle tijdens de bouw. Bij verkoop van het huis binnen de garantietermijn kan de opvolgende eigenaar eveneens van de garantie gebruik maken. Het Garantie-instituut geeft de koper ook voorlichting, steun en begeleiding

Verzekeringen

Brand, blikseminslag, storm en inbraak in uw woning kunnen flinke financiële schade veroorzaken. Gelukkig is bijna alles te verzekeren.
Het is belangrijk dat u uw inboedel en opstal verzekert voor de werkelijke waarde. Is het verzekerde bedrag te hoog, dan betaalt u meer premie dan nodig is. Is het bedrag te laag, dan bent u onderverzekerd. Uw schade wordt dan niet volledig vergoed en u heeft slechts recht op een evenredig deel. Dit kan voor u een behoorlijke tegenvaller opleveren. Middels een inboedelwaardemeter en herbouwwaardemeter kunt u berekenen of uw inboedel en opstal verzekerd zijn voor het juiste bedrag. Verbouwingen en aanschaf of verkoop van dure apparatuur kunnen de werkelijke waarde aanzienlijk wijzigen.

Voor alle soorten (woonhuis-)verzekeringen verwijzen we u naar de rubriek verzekeringen particulier.

« Terug

Realisatie: TiDi Graphics