Confido Hemelaar de MeijerConfido Hemelaar de Meijer 
Axelsestraat 40  ~  4537 AK Terneuzen 
T  (0115) 61 28 05 ~ info@confido.nl ~ I  www.confido.nl 

Nieuwsbrief voor particulieren; nummer 3-2015 Ieder voordeel heb zijn nadeel

     Onderwerpen

Plussen en minnen

FinanciŽle veranderingen volgen elkaar snel op. Op elk gebied. Soms positief en soms negatief. Zo ook met de lage rente die we momenteel kennen in Nederland. Voor huiseigenaren met een hypotheek kan de lage rente zeer goed uitpakken (lagere kosten). Maar voor uw pensioenopbouw kan de lage rente juist nadelig zijn.
In deze nieuwsbrief informeren we u over de verschillende voors en tegens. Zo kunt u waar nodig tijdig uw maatregelen nemen.

Heeft u vragen, belt u ons dan gerust. Daar zijn wij tenslotte voor!

reageren?
             klik hier

top

Hoe bouwt u optimaal een kapitaal op?

Sparen voor later. Wij Nederlanders zijn daar erg goed in. Bijna nergens ter wereld wordt er zo trouw gespaard als in ons land. Maar wat is nou de beste manier om een spaarpot op te bouwen? Door te sparen of toch te beleggen? Deze vraag wordt ons vaak gesteld. En we lichten u graag de belangrijkste voor- en nadelen toe.

Sparen geeft zekerheid. Spaartegoeden tot Ä 100.000 per persoon per bank vallen over het algemeen onder het depositogarantiestelsel. Echter, de opbrengst (rente) over uw kapitaal is op dit moment wel erg laag. Met beleggen loopt u het risico om (een deel van) uw inleg te verliezen. Maar u hebt wel de mogelijkheid om meer rendement te behalen.

Bovenstaande zijn algemene aannames. Een aantal elementen kan maken dat deze aannames niet langer opgaan. Zo is de tijdspanne voor het opbouwen van een kapitaal van grote invloed op een verantwoorde wijze van sparen. Wilt u op korte termijn het geld gebruiken, dan is zekerheid vaak van belang. Hebt u het geld pas over langere tijd nodig? Dan kunt u ook beleggen. Gewoonweg omdat u dan veel minder risico loopt op eventueel kapitaalverlies.

Integendeel, de afgelopen jaren laten zien dat het rendement op vermogen in aandelen dan juist zeer aantrekkelijk is. Ook het doel waarvoor u spaart en of u wel of geen zekerheden wenst in te bouwen, zijn van invloed op de wijze van sparen die bij u past. Wilt u daar eens verder over praten? Maak dan gerust een afspraak met ons.


top

ZZPíers krijgen meer mogelijkheden bij arbeidsongeschiktheid

Nederland kent veel ZZPíers. Deze groeiende groep mensen wordt door onze politiek steeds meer erkend en ook in bescherming genomen.

Zo is er voor deze groep per 1 januari 2015 een speciale regeling getroffen rond arbeidsongeschiktheid. De reden voor deze regeling is dat relatief veel ZZPíers ervoor kiezen om geen arbeidsongeschikt-heidsverzekering te sluiten. Vaak vanwege de kosten. Echter, stel dat u als ZZPíer door bijvoorbeeld een ongeval (tijdelijk) niet meer uw vak kunt uitoefenen? Uw kosten gaan gewoon door, maar u heeft geen inkomsten. Dit kan snel tot financiŽle problemen leiden.

In het Belastingplan 2015 is hiervoor een maatregel getroffen: het is nu fiscaal mogelijk om een lijfrente eerder op te nemen om daarmee te voorzien in inkomen bij arbeidsongeschiktheid, zonder dat revisierente is verschuldigd. Voor de versoepelde regeling bij afkoop gelden drie cumulatieve voorwaarden.

 • De verzekeringnemer moet langdurig arbeidsongeschikt zijn;
 • De belastingplichtige heeft de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt;
 • Er is een maximum gesteld aan het op te nemen bedrag.

Natuurlijk, als financieel adviseurs zullen wij onze relaties die ZZPíer zijn, altijd wijzen op het belang van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Maar ook wij weten dat in de praktijk mensen (noodgedwongen) wel eens een andere keuze maken. Deze nieuwe belastingregeling zou dan in geval van nood soelaas kunnen bieden.

top

Zelf sluiten kan, maar vergeet niet de kleine letters

In onze nieuwsbrief hebben wij al eerder aandacht besteed aan het direct sluiten van verzekeringen. Als uw financieel adviseur kunnen wij een verzekering voor u sluiten (dan gaat dit vaak gepaard met een advies over welke risicoís we het beste bij welke verzekeraar kunnen afdekken) maar u kunt dit ook zelf doen.

U gaat bijvoorbeeld naar een vergelijkingssite en besluit daar zelf een verzekering af te sluiten. In dit artikel gaan we niet in op de gevaren van het louter kiezen van de Ďgoedkoopsteí verzekering. Betaalt deze wel uit als u schade heeft of zijn er dan allerlei schades ineens Ďuitgeslotení. Nee, in dit artikel laten we u zien dat naast het inschakelen van een adviseur voor het maken van een gedegen prijs- en voorwaarden-vergelijk, er ook andere zaken zijn die van belang zijn. We laten u dit zien aan de hand van een voorbeeld:

De overlijdensrisicoverzekering
Deze verzekering beschermt nabestaanden tegen de financiŽle gevolgen van een overlijden. In principe hoeft over de uitkering die de nabestaande ontvangt geen erfbelasting te worden betaald. Echter, hier zijn strikte voorwaarden aan verbonden. Zo moet de zogenaamde Ďpolisredactieí juist zijn ťn moet de onderliggende gemeenschap de vereiste constructie wel kunnen dragen.

Tja, we kunnen ons voorstellen dat u niet 1-2-3 begrijpt wat dit betekent. Het klinkt ook erg technisch. En dat is exact waar wij u bij kunnen ondersteunen. Zie ons als uw partner in financiŽle dienstverlening. We zien het als onze taak om u optimaal te beschermen tegen schades en uw totale verzekeringspakket optimaal op elkaar af te stemmen. Ook voor zaken die u rechtstreeks sluit.

Ga hierover gerust eens met ons in gesprek. We kijken graag voor u of zaken optimaal voor u zijn ingericht.

top

Let op bij het afsluiten van een lening

Heeft u onlangs het televisieprogramma Opgelicht?! gezien waarin werd ingegaan op oplichting bij consumptieve leningen? Het ging hierbij om personen die een vergoeding vragen voor een lening, maar die vervolgens nooit over de brug komen met die lening. Zij adverteren vaak via advertentiewebsites en via advertenties in regionale dagbladen.

Wij schrikken iedere keer weer als we zien dat mensen blijkbaar in dit soort aanbiedingen Ďtrappení. Als het gaat om uw geld, dan gaat u toch altijd naar een financieel specialist die u kent en vertrouwt?

Een lening kan grote gevolgen hebben voor uw financiŽle situatie. Het is daarom belangrijk om hierbij altijd een weloverwogen beslissing te nemen. En is de lening Łberhaupt wel nodig? Wellicht kan op een andere wijze aan de benodigde financiŽn worden gekomen. Wij als uw financiŽle specialist kunnen mogelijkheden zien waar u zelf nooit aan heeft gedacht.

top

U koopt een huis, zorg dat uw verzekeringen compleet zijn

U heeft een huis gekocht. De hypotheek is gesloten. Nu is er nog een belangrijke vervolgstap die we graag met u zetten om u goed te beschermen voor financiŽle risicoís die u rond dit huis kunt lopen. Tijdens adviesgesprekken die wij voeren met relaties die een huis kopen, lichten we altijd toe welke verzekeringen verplicht zijn en welke verstandig.

Bescherming opstal
Een opstalverzekering moet vaak verplicht gesloten worden van de hypotheekverstrekker. Een opstalverzekering verzekert de schade aan de woning. En het bedrag dat nodig is om uw huis opnieuw te bouwen op dezelfde plek in dezelfde staat.

Bescherming inboedel
Een inboedelverzekering dekt schade aan de spullen in uw huis. Deze verzekering is niet verplicht maar verstandig is het wel.

Bescherming nabestaanden bij overlijden
Wanneer u samen met uw partner een huis koopt, of als u kinderen heeft, dan wilt u vast dat zij in het huis kunnen blijven wonen, ook na uw overlijden. U wilt niet dat zij met financiŽle problemen achterblijven. Een overlijdensrisicoverzekering biedt deze bescherming. Er zijn diverse hypotheekverstrekkers die deze verzekering verplicht stellen.

Bescherming bij arbeidsongeschiktheid of werkloosheid
Een ander risico dat u kunt lopen is dat u arbeidsongeschikt of werkloos raakt. Stel dat u dat overkomt, heeft u dan nog voldoende geld om uw hypotheek te betalen? Zo ja, dan heeft u geen zogenaamde woonlastenverzekering nodig die bij een dergelijke calamiteit de hypotheek doorbetaalt. Het kan ook zijn dat u via uw werkgever al een dergelijke verzekering heeft. Dan zijn zaken al goed voor u geregeld.

Bescherming bij een conflict Rechtsbijstandverzekering
Als huiseigenaar kunt u een meningsverschil krijgen met bijvoorbeeld een aannemer of uw buren. U heeft vast wel eens verhalen hierover van vrienden gehoord of op televisie gezien. Stel dat een conflict uit de hand loopt en u belandt bij de rechter, dan bent u met een rechtsbijstandverzekering verzekerd voor juridische hulp.

Als uw financieel adviseur adviseren wij u graag welke risicoís u zelf kunt dragen en welke u beter via een verzekering kunt afschermen. Zo krijgt u een op maat gemaakt advies.

top

Veranderingen in alimentatieregels worden nu voelbaar

Voor gescheiden ouders die alimentatie betalen of ontvangen kan er in 2015 veel veranderen. De grootste verandering is dat de belastingaftrek voor het levensonderhoud voor kinderen is afgeschaft. Daarnaast vervalt de alleenstaande ouderkorting. Daarentegen wordt het kindgebonden budget voor alleenstaande ouders verhoogd.

Als we al deze zaken bij elkaar nemen, kan het erin resulteren dat de alimentatiebetaler minder gaat betalen en de ontvanger minder gaat ontvangen.

Dit is wellicht geen fijn bericht om te lezen. Want de scheiding was al niet leuk. En het maken van de alimentatieregeling was een zware hobbel. En nu eindelijk alles is geregeld en op de rit, komen er wijzigingen in de regelgeving rond alimentatie. Heel vervelend. Desalniettemin is het bewustzijn van de wijzigingen wel van belang. De gevolgen van de nieuwe regelgeving kunnen vooral voor de verzorgende ouder groot zijn.

Ons advies is daarom dat gescheiden ouders kritisch kijken naar de gevolgen van de wijzigingen rond de alimentatie en om samen te kijken of een herberekening zinvol of zelfs noodzakelijk is. Wij realiseren ons dat dit niet altijd een makkelijk gesprek zal zijn. Ook hier staan wij u als uw financieel adviseur graag bij. Wij kunnen u voorlichten over de financiŽle gevolgen van een scheiding of een alimentatiewijziging.

top

Lage rente in de spaarhypotheek

De hypotheekrente is nu enkele procenten lager dan vijf of tien jaar geleden. Veel van onze relaties die wij begeleiden en adviseren bij de verlenging van de rentevaste periode van hun hypotheek, doen hier hun voordeel mee. De maandlasten kunnen immers lager worden omdat de rentekosten lager zijn. Echter, bij een spaarhypotheek is het verhaal vaak anders. We leggen u uit hoe dat zit.

Bij een spaarhypotheek betaalt een huiseigenaar niet alleen hypotheekrente, maar ook een spaarpremie voor een levensverzekering. Over het gespaarde bedrag krijgt hij dezelfde rente als hij betaalt aan hypotheekrente. Als de hypotheekrente daalt, daalt dus ook de rente over de spaarpot. Dit kan tot gevolg hebben dat de huiseigenaar meer moet gaan inleggen om het doelkapitaal te halen. Ondanks de lagere rente, die minder hard doorwerkt omdat de fiscale teruggave er nog af gaat, kunnen de totale netto maandlasten hoger uitvallen dan voor de renteherziening.

U ziet, iedere hypotheekvorm kent voor- en nadelen. Wij kennen ze allemaal en geven u hier graag uitgebreide informatie over.

top

Effecten van lage rente op de aankoop van pensioenuitkeringen

Sinds 2012 is de rente in Nederland fors gedaald. Een degelijke daling heeft plus- en minpunten. Het kan positief uitpakken als u een hypotheek heeft. Maar het kan negatieve gevolgen hebben voor uw pensioenopbouw!

De lage rentestand heeft namelijk gevolgen voor de hoogte van de uitkering die u met een pensioenkapitaal kunt aankopen. Die kan bij een rente van 2% maar liefst 15% lager zijn dan met een uitkering bij 4% rente.

De dalende rente heeft al geresulteerd in een aanpassing van het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Tot 2012 werd gerekend met een voorbeeldrente van 4%. Deze is inmiddels verlaagd naar 2,8%. De huidige marktrente (1,3%) ligt daar zelfs alweer onder.

Het UPO geeft u een indicatie van het eindkapitaal dat u opbouwt in uw pensioen. Door te rekenen met een lagere rente, wordt uw eindkapitaal ook lager.

Momenteel zijn er allerlei discussies gaande over de wijze waarop u pensioen opbouwt bij uw werkgever. Dit systeem ondergaat allerlei veranderingen. Denkt u daarbij aan de hoogte van de opbouw. Maar ook bijvoorbeeld aan de discussie over hoeveel er wel of niet belegd mag worden met uw kapitaal. Of dat u uitstel op uw pensioendatum kan krijgen wanneer u dat wenst.

Wij denken dat we op dit gebied ook de komende tijd nog diverse wijzigingen kunnen verwachten. Staat u voor pensionering, of wenst u hierover na te denken hoe u dit financieel optimaal kunt inrichten, laat ons dan met u meedenken.

top

Meer weten over het onderwerp van deze nieuwsbrief? Neem gerust contact met ons op.

Disclaimer
Deze nieuwsbrief is met veel zorg samengesteld. Confido Hemelaar de Meijer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie.