Confido Hemelaar de MeijerConfido Hemelaar de Meijer 
Axelsestraat 40  ~  4537 AK Terneuzen 
T  (0115) 61 28 05 ~ info@confido.nl ~ I  www.confido.nl 

Nieuwsbrief voor particulieren; nummer 2-2015 Einde of een nieuw begin?

     Onderwerpen

In beweging

Nederland blijft qua wetgeving continu in beweging. Zo wijzigt de studiefinanciering per 1 september aanstaande, is een deel van het nieuwe ontslagrecht al per 1 januari ingegaan en zal een volgend deel per 1 juli dit jaar ingaan. Dit zijn slechts enkele zaken die invloed kunnen hebben op uw persoonlijke financiŽn. In deze nieuwsbrief leest u hier meer over.

Wilt u in overleg met ons over mogelijke consequenties van nieuwe regelgeving voor uw persoonlijke financiŽn, neemt u dan contact met ons op. We gaan graag in gesprek met u.

reageren?
             klik hier

top

Ontslagrecht in Nederland is veranderd

Het ontslagrecht in Nederland verandert. Een deel van de veranderingen is al per 1 januari jongstleden ingevoerd. Het tweede deel van de wijzigingen gaat in per 1 juli 2015. De ďWet Werk en ZekerheidĒ heeft als doel ontslagprocedures sneller en eerlijker te laten verlopen.

Of dit ook zo gaat uitwerken vragen velen zich af. Het ziet er namelijk naar uit dat werknemers er financieel erg op achteruit gaan als ze ontslagen zouden worden. Dit komt omdat de ontslagvergoeding volgens de kantonrechtersformule stopt te bestaan. Dit kan vooral voor oudere mensen die al langer in dienst zijn bij hetzelfde bedrijf op financieel gebied negatief uitwerken.

Vanaf 1 juli dit jaar geldt namelijk een zogenaamde transitievergoeding. De voorwaarden hiervan zijn duidelijk: Als een werknemer twee jaar of langer in tijdelijke of vaste dienst is en wordt ontslagen, dan komt hij/zij in aanmerking voor een transitievergoeding. De hoogte van deze vergoeding bedraagt een derde maandsalaris voor de eerste tien dienstjaren en een half maandsalaris voor de jaren daarna. Dit met een maximum van 75.000 euro bruto. Voor inkomens boven de 75.000 euro is de vergoeding gemaximeerd op een bruto jaarsalaris. U ziet dat deze ontslagvergoeding vaak (veel) lager gaat zijn dan de bekende kantonrechtersformule.

Ontslag heeft een grote impact op de financiŽle positie van een werknemer. Heeft u hiermee te maken, vraag ons dan om advies. Ook in dergelijke moeilijke tijden zijn wij er voor u.


top

Nieuwe studenten krijgen vanaf 1 september 2015 geen basisbeurs meer

Het is een feit: het sociaal leenstelstel komt er. Dit betekent dat studenten die op 1 september 2015 naar het hbo of de universiteit gaan, geen basisbeurs meer krijgen. Nieuwe studenten kunnen dan alleen nog geld lenen. Voor studenten die al een basisbeurs ontvangen, verandert er niets.

We zetten de belangrijkste vernieuwingen voor u op een rij:

 • Vanaf 1 september verdwijnt de basisbeurs en is het alleen nog mogelijk om te lenen;
 • Studenten die vanaf 1 september een aanvullende (nieuwe) studie willen volgen, ontvangen geen studiebeurs meer;
 • Voor mbo-leerlingen blijft de basisbeurs en de aanvullende beurs bestaan;
 • Als de ouders maximaal 46.000 euro verdienen, is er nog wel recht op een aanvullende beurs. Deze vergoeding is maximaal 365 euro per maand;
 • In plaats van de huidige 15 jaar krijgen afgestudeerden voortaan 35 jaar de tijd om de schuld af te lossen;
 • De ov-jaarkaart blijft bestaan.

Studeren kost veel geld. Volgens het Nibud kost de volledige financiering van een kind dat op kamers gaat en een 4-jarige studie volgt ruim 50.000 euro. Dat is niet mis! Wellicht kan het kind thuis blijven wonen om de kosten te drukken. Of een bijbaantje zoeken. Dit kan iets schelen in de totale kosten, maar toch Ö

Als financieel adviseur krijgen wij momenteel veel vragen van relaties over de mogelijkheden om te gaan sparen voor de studiekosten van hun kind. Dat verbaast ons niets. Bijna alle ouders vinden het belangrijk dat hun kinderen straks een opleiding kunnen volgen of kunnen studeren. Wilt u ook met ons praten over de mogelijkheden? Neem dan gerust contact met ons op.

top

Bent u gestopt met roken en houdt u het al twee jaar vol? Pak dan nu uw voordeel

Misschien hebt u als goede voornemen dit jaar besloten om te stoppen met roken. Ja? Geldt dit voor u? Leest u dit artikel dan verder want wellicht kunt u hier een extra financieel voordeel door krijgen. Het zal u in ieder geval stimuleren om vol te houden!

Heeft u een overlijdensrisicoverzekering? Dan betaalt u nu als roker meer premie dan de niet-rokers. Dat lijkt logisch, want rokers hebben een grotere kans op voortijdig overlijden dan niet-rokers. Diverse verzekeraars geven korting op de premie aan niet-rokers.

Sterker nog, er zijn verzekeraars die de premies voor niet-rokers verlaagd hebben en voor rokers verhoogd! Het verschil in premie kan oplopen tot enige tienduizenden euroís over de gehele looptijd van uw polis. Dus per jaar kan een niet-roker zomaar duizend euro verdienen! (naast alle pakjes sigaretten die u niet meer koopt).

De premies van overlijdensrisicoverzekeringen zijn al een aantal jaren aan het dalen. Het kan dus sowieso interessant voor u zijn om te kijken of uw verzekering, met dezelfde voorwaarden, voor een lagere premie is voort te zetten. U zou hierop dan fors kunnen besparen. We rekenen het graag voor u uit.

top

De groei van de verkoop van huizen neemt verder toe

Velen hebben er lang naar uitgekeken: een opleving van de huizenmarkt. En het ziet er naar uit dat die er nu ook daadwerkelijk is. In het laatste kwartaal van 2014 zijn maar liefst 30% meer huizen verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar.

Dit is goed nieuws voor onze economie. De verkoop van huizen vormt namelijk een belangrijke pijler in onze samenleving. Huizenverkoop neemt verbouwingen met zich mee, aanschaf van keukens en badkamers, en ga zo maar door. Voor alle woningtypen geldt een stijging in verkoopaantallen. Kenners geven aan dat zij verwachten dat deze groei verder zal toenemen.

Wij merken op kantoor dat de opleving van de huizenmarkt (mede) maakt dat relaties met ons in gesprek gaan over hun persoonlijke mogelijkheden. In deze gesprekken behandelen wij allerhande vragen. Denkt u aan zaken als Ďis kopen wellicht aantrekkelijker voor mij dan huren?í. ĎWe willen graag groter gaan wonen, welke financiŽle ruimte hebben wij om dit te bekostigení. ĎMijn kind gaat samenwonen en een eerste huis kopen, hoe kunnen wij dit optimaal financieel ondersteunen?í.

Heeft u ook dergelijke vragen, of wilt u eens een oriŽnterend gesprek over uw mogelijkheden op de woningmarkt? Neemt u dan contact met ons op. Wij zetten graag onze kennis en ervaring voor u in.

top

Zonder financiŽle zorgen terug van de wintersport

Voor velen lonken de pistes en de aprŤs-ski in deze maanden weer. Heerlijk om met vrienden of familie er op uit te trekken naar de sneeuw. Heb veel plezier! Maar vergeet voordat u vertrekt niet dat een valpartij of schade tijdens de wintersportvakantie in een klein hoekje zit.

Vooral jongeren blijken dit nogal eens te vergeten. Wist u dat bijna de helft van de jongeren onder de 25 jaar die de afgelopen vijf jaar op wintersport is geweest, schade of pech heeft gehad op vakantie? En juist deze groep blijkt het minst goed verzekerd te zijn. Tja, dat is dan pech op pech.

Wij vinden dat oprecht jammer, want de financiŽle schade is tenslotte zo makkelijk te voorkomen. Voor wintersporters die geen risico willen lopen op onverwachte medische kosten, is een reisverzekering met wintersportdekking en dekking van medische kosten van belang. Want realiseer u dat zowel de zorgverzekering als een standaard reisverzekering niet de kosten van een reddingsactie of een gipsvlucht vergoeden. Hiervoor is de wintersportdekking van belang.

Een goede dekking van medische kosten is belangrijk omdat veel privťklinieken (zeker in wintersportgebieden) hogere tarieven hanteren voor de zorg. Met alleen een standaard reis- of zorgverzekering riskeert u hoge kosten als u onverhoopt in zo'n ziekenhuis belandt. Wij geven u graag advies over een goede en volledige skiverzekering!

top

Ingrijpende wijzigingen in ons pensioenstelsel

Er is veel veranderd in de sociale zekerheid. Nieuwe wet- en regelgeving maken dat u een steeds grotere eigen financiŽle verantwoordelijkheid krijgt bij zorg, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en pensioen.

Daarnaast spelen ontwikkelingen in de samenleving, zoals vergrijzing en wijzigende arbeidspatronen die aanleiding geven voor veranderingen. De tijd van een gegarandeerd pensioen op uw 65e is voorbij. De politiek zoekt naar een systeem waarbij pensioenen ook op lange termijn betaalbaar blijven. Een pensioenstelsel met een eerlijke verdeling van de lusten en lasten tussen generaties.

Dit betekent dat er geen generaties zijn die structureel door het stelsel worden benadeeld ten gunste van andere. Ook de wijze van pensioenopbouw zal naar alle waarschijnlijkheid gaan veranderen. De huidige opbouw van het pensioen kent te weinig flexibiliteit. Zo zijn jongeren in staat meer risico te nemen met hun pensioenkapitaal om zo een hoger rendement te genereren. Ouderen hebben juist een voorkeur voor minder risico met hun pensioenkapitaal.

We zien dat door al deze ontwikkelingen steeds meer de vraag leeft Ďhoe bereid ik mij financieel voor op het stoppen met werken?í Speelt deze vraag ook bij u? Wij kunnen u helpen om inzage in krijgen in uw persoonlijke pensioensituatie. Wij stellen dan samen met u een overzicht van uw financiŽn op. Voor nu en later. En als u wenst, geven we u ook een advies hoe u zaken financieel kunt aanpassen of verbeteren.

Dit is geen geringe klus, dat realiseren wij ons. Er gaat veel tijd in zitten om dit goed voor te bereiden. Maar ja, het is wel een investering in uw zorgeloze toekomst. Dus ons advies is om hier tijdig aan te beginnen.

top

Onverzekerde overnachting

Steeds meer mensen proberen een extra zakcentje te verdienen door hun woning tijdelijk aan toeristen te verhuren. Als particulier kunt u dit bijvoorbeeld doen via verhuursites zoals Wimdu en Airbnb. Maar realiseert u zich wel dat commerciŽle verhuur niet gedekt is op een particuliere polis?

Het risico is namelijk wezenlijk verschillend: in een omgeving die niet van henzelf is, gedragen mensen zich anders. Diverse verzekeraars geven daarmee aan dat de kans op schade bij verhuur vele malen groter is dan bij de reguliere bewoners. Vandaar dat risicoís van verhuur niet zomaar onder de reguliere verzekering vallen.

In 2013 speelde een geschil tussen een appartement eigenaar en de Vereniging van Eigenaren. Het hof in Amsterdam bepaalde toen dat het verhuren van een eigen huis voor een korte periode onder Ďbedrijfsmatige exploitatieí valt. Er is vanuit verzekeraars nog geen pasklaar antwoord op de explosieve groei van verhuur van woningen aan toeristen. Diverse verzekeraars lijken nu echter met oplossingen te komen. Verhuurt u wel eens een kamer of zelfs uw gehele huis? Neem dan contact met ons op zodat we uw risicoís optimaal kunnen beperken.

top

Meer weten over het onderwerp van deze nieuwsbrief? Neem gerust contact met ons op.

Disclaimer
Deze nieuwsbrief is met veel zorg samengesteld. Confido Hemelaar de Meijer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie.