Confido Hemelaar de MeijerConfido Hemelaar de Meijer 
Axelsestraat 40  ~  4537 AK Terneuzen 
T  (0115) 61 28 05 ~ info@confido.nl ~ I  www.confido.nl 

Nieuwsbrief voor particulieren; nummer 1-2015 Financiële wijzigingen in 2015

     Onderwerpen

Rode draad

Per 1 januari 2015 zijn diverse maatregelen van kracht geworden die invloed kunnen hebben op uw inkomen. Wat gaat u voelen in uw portemonnee en in welke mate? We hebben een aantal zaken voor u op een rij gezet. U leest over veranderde belastingregels, regels rond uw woning, uw pensioen én wijzigingen voor gescheiden mensen met kinderen.

Heeft u vragen over wat deze wijzigingen voor uw persoonlijke situatie betekenen? Neem dan gerust contact met ons op. Ook in 2015 zijn wij u graag van dienst!

reageren?
             klik hier

top

Fiscale wijzigingen

Heffingskortingen gaan omhoog
In 2015 is de algemene heffingskorting meer afhankelijk van het inkomen dan in 2014. Dankzij heffingskortingen betaalt u minder inkomstenbelasting. In 2015 geldt dat hoe meer u verdient, hoe minder heffingskorting u gaat ontvangen.

Verandering belastingschijven
De belastingschijven zijn in 2015 aangepast aan de stijging van de prijzen. De grens van de vierde schijf is extra verhoogd. Dit is een compensatie voor de beperking van de hypotheekrenteaftrek voor hogere inkomens.
Daarnaast stijgt het belastingpercentage van de eerste belastingschijf van 36,25% naar 36,5%.Dat is weliswaar een verhoging met 0,25% ten opzichte van 2014, maar een verlaging in vergelijking met het tarief van 36,76% dat aanvankelijk was voorzien voor 2015.

Levenslooptegoed opnemen met korting
Een levenslooptegoed kunt u in 2015 met een belastingkorting opnemen. U betaalt dan over 80% van het tegoed dat u opneemt inkomstenbelasting. Normaal is dat 100%.

Pensioenopbouw wordt beperkt
De belastingvoordelen voor pensioenopbouw zijn beperkt. Dit betekent voor werknemers dat ze langer moeten werken om hetzelfde pensioen bij elkaar te sparen.

Afschaffing AOW-partnertoeslag
AOW-ers met een jongere partner met weinig of geen eigen inkomen, kregen partnertoeslag als ze de AOW-leeftijd bereikten. Vanaf 2015 is dit niet meer zo voor nieuwe gevallen. Als u in 2015 voor het eerst AOW ontvangt, krijgt u geen partnertoeslag. Dit scheelt maximaal € 741 bruto per maand.

Ouderschapsverlofkorting verdwijnt
In 2014 kreeg u een extra korting op uw inkomstenbelasting wanneer u ouderschapsverlof opnam om voor uw kinderen te zorgen. Deze ouderschapsverlofkorting verdwijnt in 2015. Dit kost maximaal € 4,29 netto per uur dat u ouderschapsverlof neemt. De regeling voor ouderschapsverlof blijft wel bestaan.


top

Wat gaat er veranderen voor huizenbezitters in de woningmarkt

U gaat meer belasting betalen voor uw huis
Het eigenwoningforfait gaat omhoog van 0,7% naar 0,75%. Huizenbezitters betalen hierdoor meer inkomstenbelasting. Bij een huis met een waarde van € 200.000 gaat het om een bedrag van maximaal € 36 netto per jaar.

Hogere inkomens kunnen minder hypotheekrente aftrekken
Huizenbezitters die meer verdienen dan € 57.585 krijgen te maken met een beperking van de hypotheekrenteaftrek. U kunt de rente in 2015 aftrekken tegen een belastingtarief van 51%. In 2014 was dit nog 51,5%.

Nog tot 1 juli 2015 verlaagd btw-tarief voor verbouwingen
Voor het verbouwen, herstellen, renoveren van uw huis geldt voor arbeid een verlaagd btw-tarief van 6% in plaats van 21%. Deze regeling geldt tot 1 juli 2015.

Huizenkopers kunnen minder lenen
Een hypotheek mag in 2015 niet hoger zijn dan 103% van de waarde van een huis. Daarnaast is de maximale hypotheek die met een bepaald inkomen is te verkrijgen in 2015 lager. Er is een uitzondering als het geld gebruikt wordt om een huis energiezuinig of energieneutraal te maken. Dan mag de hypotheek hoger zijn.

Verhuisregeling hypotheekrenteaftrek
De termijn van de verhuisregeling in de hypotheekrenteaftrek, waarbij mensen renteaftrek krijgen voor een te koop staande, leegstaande voormalige- of een leegstaande, toekomstige eigen woning gaat permanent van twee naar drie jaar.

Aftrek van restschulden
Door de prijsdalingen van huizen in de afgelopen jaren, hebben ongeveer 1,1 miljoen huishoudens een huis dat ‘onder water’ staat. Huishoudens met een onderwaterhypotheek zijn minder snel geneigd om te verhuizen, omdat bij verkoop van de woning een restschuld zal overblijven. Als u bij verkoop van uw oude huis een restschuld overhoudt, mag u de rente op die restschuld langer aftrekken. Eerder was dit maximaal tien jaar. Dat is verlengd naar vijftien jaar.

De schenkingsvrijstelling voor het eigen huis wordt beperkt
In 2014 kon iedereen belastingvrij een bedrag schenken voor het eigen huis. Deze regeling is in 2015 beperkt. Alleen ouders kunnen nog eenmalig een bedrag van maximaal € 52.752 schenken aan de kinderen zonder dat hier schenkbelasting over betaald moet worden.

NHG: Voorwaarden & Normen 2015 zijn gewijzigd
Vanaf 1 januari a.s. zijn de nieuwe Voorwaarden en Normen 2015 van kracht. De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) staat voor het aangaan van een verantwoorde en betaalbare hypotheek. Daarnaast beperkt de NHG de financiële risico’s van een eigen koopwoning. Wanneer een hypotheek wordt gesloten met NHG, dan voldoet de hypotheek aan de normen voor verantwoord lenen van het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting. In 2015 is de leencapaciteit van diverse groepen ingeperkt. Dit heeft onder andere te maken met de versobering van diverse fiscale toeslagen.

top

Veranderingen voor gescheiden ouders

Alimentatie ontvangende ouder
Voor de alimentatie ontvangende ouder vervallen sommige fiscale kind regelingen, zoals de alleenstaande-ouderkorting en de ouderschapsverlofkorting. Er kan sprake zijn van een verhoogd kindgebonden budget ter compensatie (maximaal € 3.050,00). Deze verhoging wordt ‘de alleenstaande ouderkop’ genoemd.

Kinderalimentatie niet langer fiscaal aftrekbaar
Ouders die kinderalimentatie betalen, kunnen de kosten in 2015 niet meer aftrekken bij hun belastingaangifte. In 2014 kon nog een vast bedrag in mindering worden gebracht op het inkomen.
Vanaf 2015 is het bedrag aan kinderalimentatie via de forfaitaire regeling niet meer fiscaal aftrekbaar als persoonsgebonden aftrek. Bruto blijft het bedrag gelijk, maar netto betaalt de alimentatie betalende ouder meer. Hiermee neemt de draagkracht van de alimentatiebetaler af.

Deze fiscale wijziging kan aanleiding geven voor een herberekening van het bedrag aan kinderalimentatie. Immers, begrippen als draagkracht en behoefte staan daarin centraal. De fiscale en financiële gevolgen liggen ten grondslag aan alimentatieberekeningen uit het verleden. Het gevolg is dat het netto besteedbaar inkomen van de verzorgende ouder wijzigt. Dit alles is een ingrijpende ontwikkeling die financiële gevolgen heeft voor veel gescheiden ouders met kinderen.

Zoals u ziet gaat er veel veranderen. We kunnen ons voorstellen dat u door de bomen het bos niet meer ziet. Laat ons u dan helpen. Wij maken graag voor u een persoonlijk overzicht van de maatregelen die op u van toepassing zijn. We leggen u uit wat er verandert, welke financiële gevolgen dit mogelijk heeft en wat u kunt doen om dit op te vangen. Daar zijn wij voor, en dat doen wij graag voor u.

top

Hypotheekrente blijft dalen!

De hypotheekrente voor een rentevaste periode van tien jaar is het afgelopen jaar sterk gedaald. Vorig jaar was de gemiddelde hypotheekrente 4,07%. Deze ligt nu op 3,08%. In getallen komt het er op neer dat als u nu een hypotheek van € 250.000 sluit, u gemiddeld € 120 per maand goedkoper uit bent in vergelijking met een jaar geleden. Wat een verschil!

Deze lage rente maakt mede dat wij steeds vaker de vraag krijgen van onze relaties of kopen wellicht slimmer is dan huren. Dit is een vraag die wij niet zomaar kunnen beantwoorden. We zetten daarbij de plussen en minnen voor de specifieke relatie op een rij. De voor- en nadelen zijn zowel financieel als emotioneel. Denkt u eens aan:

 • Flexibiliteit. Als u een huis huurt, kunt u makkelijk de huurovereenkomst opzeggen. Bij een koopovereenkomst is dat niet het geval.
 • Persoonlijke voorkeur. Uw eigen koophuis kunt u aanpassen zoals u wilt (andere keuken of badkamer). Bij een huurhuis is dit niet altijd mogelijk.
 • Kosten woning. Wanneer u een huis huurt, worden veel kosten door de verhuurder gedragen. Denkt u aan onderhoud, belastingen, verzekering. Deze kosten zijn geheel voor u als u een koophuis heeft. Deze kosten kunnen soms onverwachts hoog uitvallen.
 • Als u een koophuis heeft, kunt u met de huidige lage hypotheekrente relatief lage maandlasten hebben. Soms zelfs lager dan de maandelijkse kosten voor het huren van een huis!
 • Huiseigenaren bouwen op lange termijn meestal vermogen op. Helemaal nu de huizenprijzen enorm zijn gedaald, denken veel experts dat de waarde vanaf nu alleen nog maar kan gaan stijgen. Sterker nog, die stijgende lijn zet sinds kort in.

Twijfelt u wat voor u een goede keuze is? Vraag ons gerust vrijblijvend om advies!

top

Beschermt u uw inboedel wel goed?

Bijna iedereen heeft zijn huishoudelijke inboedel verzekerd via een inboedelverzekering. De inboedel is zo tegen veel gevaren, die zich in de woning kunnen voordoen, verzekerd. Echter, heeft u zich wel eens gerealiseerd of uw zaken verzekerd zijn als ze buiten uw huis komen.

In onze adviespraktijk komen we zulke situaties regelmatig tegen. Denkt u eens aan:

 • U gaat bij iemand logeren en de spullen die u heeft meegenomen lopen daar schade op;
 • U heeft uw goederen tijdelijk ergens ander opgeslagen in verband met een verbouwing;
 • Spullen staan buiten onder een afdak omdat u de woonkamer aan het schilderen bent.

De meeste inboedelverzekeraars bepalen in de polisvoorwaarden dat de inboedelgoederen die tijdelijk in een andere woning in Nederland zijn, verzekerd zijn tegen dezelfde gevaren als op het eigen woonadres. De meeste inboedelverzekeraars bieden daarnaast een beperkte dekking voor zaken die in bijvoorbeeld een loods liggen. Ook voor spullen onder een afdak is er vaak een beperkte dekking.

Kortom, heeft u te maken met brand, inbraak, blikseminslag en goederen die niet in uw huis stonden lopen schade op, vraag ons dan altijd even of uw verzekering toch uitkeert. We zoeken het graag voor u uit.

top

Weet u wat uw inkomen gaat zijn bij pensionering?

Met ingang van 1 januari 2015 is er veel veranderd op het gebied van pensioenen. U heeft er in onze nieuwsbrief al eerder over kunnen lezen. Steeds meer mensen zijn zich ervan bewust dat er een grote verantwoordelijkheid ligt bij henzelf om een financieel potje voor later op te bouwen. De overheid trekt zich immers steeds verder terug op dit gebied.

Wat betekent dit voor u? Kunt u te maken krijgen met een terugval in inkomen als u met pensioen gaat? Wilt u dat? En nog belangrijker, kunt u dat financieel aan?

We leggen u graag uit hoe uw pensioen er later uit kan gaan zien: In Nederland kennen we drie pijlers voor de oude dag.

 • De eerste is de AOW, de basis voor iedereen;
 • Daarbovenop hebben veel werknemers een pensioenregeling. Dit wordt via de werkgever opgebouwd. Hoe deze in elkaar zit en wat dit oplevert, verschilt per regeling;
 • Er zijn mensen die hier nog een derde inkomstenbron aan toe hebben gevoegd: een lijfrente. Hiermee kunt u extra geld opzij zetten. Wat u zo opbouwt, kunt u straks als extra inkomen bovenop uw pensioen en AOW gebruiken. Het voordeel van een dergelijke lijfrente is dat u binnen bepaalde grenzen de inleg van uw belastbaar inkomen mag aftrekken. Daarnaast is het natuurlijk ook mogelijk om te sparen of beleggen om zo een kapitaal op te bouwen voor later.

Als u wilt weten hoe uw inkomen er bij pensionering uit gaat zien, kunnen wij voor u alle bronnen op een rij zetten. En voor u uitrekenen waar dit toe leidt.
Zo kunnen we u ook laten zien of we wellicht zaken voor u kunnen optimaliseren. Is het wel verstandig om te sparen? Is er geen andere manier om meer rendement te maken. Heeft u al gebruik gemaakt van de zogeheten jaarruimte? Fiscaal gezien kan dit zeer aantrekkelijk zijn.

Dit klinkt voor u misschien allemaal ingewikkeld, maar voor ons is het gesneden koek. Laat ons dus met u meekijken om uw oudedag optimaal te faciliteren.

top

Meer weten over het onderwerp van deze nieuwsbrief? Neem gerust contact met ons op.

Disclaimer
Deze nieuwsbrief is met veel zorg samengesteld. Confido Hemelaar de Meijer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie.