Confido Hemelaar de MeijerConfido Hemelaar de Meijer 
Axelsestraat 40  ~  4537 AK Terneuzen 
T  (0115) 61 28 05 ~ info@confido.nl ~ I  www.confido.nl 

Nieuwsbrief voor particulieren; nummer 10-2014 Een lichtje in donkere dagen

     Onderwerpen

Totaaloverzicht

Als uw financieel adviseur zien we het als onze belangrijkste taak om u te helpen bij het afdekken van de risico’s die u loopt. Dat doen we door u hulp te bieden bij het verzekeren, maar ook door u adviezen te geven hoe u bepaalde risico’s kunt voorkomen.
Daarnaast begeleiden we u bij het bepalen welk risico u wel, en welk risico u niet verzekert. Graag werken we daarom met u vanuit een totaalplaatje om zaken goed op elkaar af te stemmen. Door een dergelijk overzicht kunnen we u ook gericht informeren over specifieke ontwikkelingen die voor u van belang kunnen zijn.
In deze nieuwsbrief leest u meer over dergelijke relevante actualiteiten.

reageren?
             klik hier

De prijs én voorwaarden voor zorgverzekeringen 2015 zijn bekend

Verzekeraars hebben de zorgpremies voor 2015 weer bekend gemaakt. Wat ons daarbij opvalt, is dat in de premie voor de basisverzekering grote verschillen zitten. Veel meer dan voorgaande jaren.

Deze verschillen worden onder andere veroorzaakt door de opkomst van zogenaamde budgetpolissen. Door deze polissen af te sluiten, kunt u veel geld besparen. Maar let op, er kleven ook grote nadelen aan.

De budgetpolis
De budgetpolis is een zogenaamde natura zorgverzekering. Bij een natura verzekering heeft u geen volledige keuzevrijheid om zelf een zorgverlener te kiezen. De verzekeraar heeft dan namelijk afspraken gemaakt met bepaalde zorgverleners. Als verzekerde wordt u geacht om de behandeling uit te laten voeren door een zorgverlener waarmee de verzekeraar een contract heeft afgesloten.

De budgetpolis gaat hierin nog een stapje verder. De verzekeraar heeft namelijk met slechts een beperkt aantal zorgverleners afspraken gemaakt. Hierdoor kan het gebeuren dat u voor een medische behandeling niet terecht kunt in een lokaal ziekenhuis, maar in een ziekenhuis buiten uw regio. Dit geeft u weliswaar een lagere premie, maar het gaat wel ten koste van uw gemak en uw comfort.

Overweegt u om voor een budgetverzekering te kiezen, kijk dan vooraf goed met welke zorgverleners in uw omgeving er afspraken zijn gemaakt. We willen voorkomen dat u voor onverwachte vervelende verrassingen komt te staan op het moment dat u zorg nodig heeft.

Wilt u dat wij u helpen bij de keuze van uw zorgverzekeraar? Neem dan gerust contact met ons op. We laten u graag de voor- en nadelen van de diverse aanbiedingen zien.


top

Dames, bent u straks ook afhankelijk van het pensioen van uw partner?

Hoewel wij in Nederland op diverse fronten een grote emancipatieslag hebben gemaakt, blijft het op het gebied van het regelen van het eigen pensioen helaas erg achterlopen. Uit recent onderzoek blijkt dat bijna de helft van de vrouwelijke werknemers in Nederland vertrouwt op de eigen partner als belangrijke inkomstenbron na de pensionering.

De combinatie werk en gezin maakt het voor vrouwen moeilijk om iets aan hun pensioen te doen. Veel dames rekenen daarom op de inkomstenbron via hun partner na pensionering. Op zich kan dit natuurlijk. Maar het maakt hen wel kwetsbaar. Want denkt u zich maar in dat een overlijden of echtscheiding hierbij een dramatische impact kan hebben.

Uit cijfers blijkt dat vrouwen twee keer zo vaak in deeltijd werken als mannen. Dat tast hun verdienvermogen aan. En ook de pensioenopbouw die daarbij via de werkgever gerealiseerd kan worden. Bovendien profiteren zij daardoor minder van werkgeversbijdrages en fiscale voordelen.

Als we bedenken dat vrouwen gemiddeld vier tot vijf jaar langer leven dan mannen, dan realiseren we ons ook hoe enorm belangrijk het voor hen is om voldoende inkomen op te bouwen voor later. Heeft u daar wel eens over nagedacht? Of heeft u behoefte om daar eens samen over na te denken? Neem dan contact met ons op. Wij brengen graag voor u in kaart waar u nu staat, en wat uw financiële mogelijkheden later kunnen zijn.


top

Wat als uw rechtsbijstandsverzekeraar het niet met u eens is?

Veel mensen hebben zich met een rechtsbijstandverzekering verzekerd tegen de hoge kosten voor juridische hulp. Een dergelijke verzekering kost u geld, en geeft u daarvoor in geval van nood ‘zorg’ terug. De rechtsbijstandverzekering is daarom een zogenaamde naturaverzekering. De rechtsbijstandverzekeraar keert geen geld uit, maar levert u een dienst.

Wat gebeurt er nou als u een geschil heeft, maar de behandelende jurist van uw rechtsbijstandverzekeraar vindt de zaak niet haalbaar. U bent het daar echter niet mee eens. Voor een dergelijke situatie is de geschillenregeling in het leven geroepen.

De geschillenregeling
De geschillenregeling werkt als volgt: De behandelaar deelt mee dat hij de zaak niet haalbaar vindt. U mag daarop een second opinion inwinnen van een advocaat naar keuze. Als de advocaat de zaak wel haalbaar vindt, neemt deze de behandeling over en zijn kosten zijn dan voor rekening van de rechtsbijstandverzekeraar.
Het is natuurlijk ook mogelijk dat de geraadpleegde advocaat ook vindt dat de zaak niet haalbaar is. Dan stopt het proces van hulpverlening.

Maar stel nu dat u de procedure toch doorzet op eigen kosten. Dan zijn er twee mogelijkheden; u verliest of u wint uiteindelijk alsnog. Als u de zaak uiteindelijk toch wint, betaalt de rechtsbijstandverzekeraar met terugwerkende kracht alle kosten.

We wensen u natuurlijk nooit een dergelijke situatie toe, maar mocht u er in belanden, vraag dan altijd onze hulp om u te begeleiden in een dergelijk traject.

top

Maximale Hypotheek berekenen

De woningmarkt trekt aan. Ook wij merken dat op kantoor. Steeds vaker vragen relaties ons om voor hen de leencapaciteit te berekenen voor het aangaan van een hypotheek. Dit doen wij natuurlijk graag.

Echter, het is in uw belang dat u zich realiseert dat dit een complexe materie is. En mensen vergeten dit wel eens omdat er tegenwoordig op internet rekenprogramaatjes te vinden zijn die u binnen 1 minuut zouden vertellen wat u kunt lenen voor uw hypotheek. Dit kunnen hele roekeloze berekeningen zijn!

Als we uw leencapaciteit in detail gaan berekenen, is dat een vrij complexe exercitie op basis van heel veel gegevens. Wat nemen we daar namelijk in mee:

 • Uw vaste en variabele inkomenscomponenten;
 • Uw beschikbaar onverpand vermogen;
 • Uw lopende financieringen;
 • De aftrekbaarheid van uw lopende leningen;
 • Uw eventuele Eigen Woning Reserve;
 • Soms ook uw pensioeninkomen.

U ziet het; veel informatie dus. En dan hebben we het nog alleen maar over de feitelijke gegevens en nog helemaal niet gekeken naar uw uitgavepatroon en uw toekomstverwachtingen. Want ook die hebben invloed op de hoogte van de hypotheek die u kunt, of wilt aangaan.

Kortom, laat u niet verleiden door rekenprogramma’s die te kort door de bocht zijn, maar vraag ons om een professioneel advies.

top

Risico’s van off-piste skiën

De digitale wereld is in vele huishoudens binnengekomen. Een wereld waarin we spelletjes doen, spullen kopen, prijzen vergelijken en ga zo maar door.

Direct sluiten
Ook het sluiten van verzekeringen is een optie. Direct sluiten noemen we dat. Want u gaat direct met de verzekeringsmaatschappij een contract aan. U krijgt daarbij geen advies van een externe deskundige zoals wij dat als uw financieel adviseur voor u kunnen zijn.

Dat u op deze wijze een verzekering sluit, dat kan natuurlijk. En zoals u weet, respecteren wij deze keuze. Wel zien we het als onze taak om u te wijzen op mogelijke uitsluitingen in de polisvoorwaarden die u als consument misschien over het hoofd ziet. Deze 'kleine lettertjes' kunnen een grote invloed hebben op de wijze waarop uw risico’s wel, of juist niet verzekerd zijn.

We geven u graag een voorbeeld. Vorig jaar in de winter zijn veel van onze relaties op skivakantie gegaan. Diverse mensen hebben hun vakantie direct via internet geregeld en daarbij ook het vinkje ‘skivakantie-verzekering’ aangeklikt. Daarmee ging men er van uit goed verzekerd te zijn voor de vakantie.

Op zich doet u er goed aan om een reisverzekering te sluiten voor een wintersportvakantie want er kleven tenslotte risico’s aan. Maar wist u bijvoorbeeld dat bij veel verzekeringen de schade als gevolg van off-piste skiën niet wordt vergoed?
Skiet u off-piste en breekt u een been als gevolg van een val? Dan kan het dus zijn dat uw (online) verzekeraar dit risico niet dekt en dat u geen vergoeding krijgt voor uw schade én de vervroegde terugreis met een dure gipsvlucht.

Dit kan worden voorkomen. Ons advies is dat u alle verzekerings-voorwaarden óf zelf goed leest en analyseert, óf u vraagt ons met u mee te kijken. Dan komt u nooit voor onverwachte, vervelende verrassingen te staan.

top

Hoe zit het met de AOW-toeslag vanaf 2015?

In onze nieuwsbrief informeren wij u regelmatig over de vele wijzigingen die gaan komen rond ons pensioenstelsel. In dit artikel leest u over de wijzigingen rond het aanvullend pensioen.

Stel, u bent nu met pensioen maar uw partner nog niet. U ontvangt als AOW-gerechtigde dan een toeslag boven op uw AOW-pensioen, als uw partner nog geen AOW heeft en niet te veel verdient. Echter, op 1 april 2015 vervalt deze toeslag.

Krijgt u op die datum of later voor het eerst AOW, dan ontvangt u géén toeslag meer voor de jongere partner. Ook niet als de partner geen inkomen heeft of niet te veel verdient. Bent u op of na 1 januari 1950 geboren, dan kunt u geen AOW-toeslag ontvangen.

Stel, uw partner verdient nu te veel om voor de toeslag in aanmerking te komen, maar u wilt daar in 2015 wel gebruik van maken. Om het recht op toeslag veilig te stellen zal uw partner onder de vastgestelde inkomensgrens moeten verdienen om de toeslag te kunnen verkrijgen.

Klinkt het ingewikkeld? Bel ons dan gerust even!

top

Als u een ander helpt, bent u dan wel goed verzekerd?

In deze tijd waar iedereen op de kleintjes let, maken veel mensen gebruik van vrienden die helpen met een klusje in of rond het huis. Of helpen we met klussen bij een ander. Met of zonder vergoeding. Regelmatig zien wij situaties waarin iemand goed bedoeld een ander helpt, maar waar wat fout gaat. Hoe zit het dan met de verzekering?

Een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) biedt dekking voor schade die veroorzaakt is door de verzekerde terwijl hij als particulier handelde. Daar zijn echter uitzonderingen op. Denkt u hierbij aan:

 • schade die veroorzaakt wordt door huispersoneel; bijvoorbeeld de huishoudster laat een kop koffie vallen op de kleding van een bezoeker in uw huis.
 • als kinderen tijdens een bijbaantje schade veroorzaken; bijvoorbeeld een scholier werkt zaterdags in de supermarkt en hij laat een pak vruchtensap vallen en een klant loopt schade aan haar kleding op.
 • als een verzekerde de schade veroorzaakt tijdens vrijwilligerswerk; bijvoorbeeld een verzekerde helpt eens per 2 weken in een bejaardentehuis met koffie rondbrengen en hij laat een kop koffie over de kleding van een bewoonster vallen.

In deze drie situaties biedt de AVP wel dekking, maar alleen als er géén andere polis is die dekking biedt. In alle andere gevallen is er geen dekking als een verzekerde schade veroorzaakt. Er is dus geen dekking als een tuinman schade veroorzaakt tijdens werkzaamheden.

Voorbeeld
Peter werkt als ICT’er in loondienst en ’s avonds en in de weekenden werkt hij als tuinman; tegen betaling (zwart of wit) onderhoudt hij voor particulieren tuinen. Als Peter tijdens die werkzaamheden schade veroorzaakt aan derden is er geen dekking op zijn AVP.

Klust u regelmatig bij? Overweeg dan om op uw AVP betaald klussen mee te verzekeren.

top

Hypotheek en vaste lasten verzekeren

Onze relaties zoeken zekerheid. Het is onze taak om hen dat te bieden. Zoekt u zekerheid rond het kunnen betalen van uw vaste lasten? Dan zal de volgende informatie interessant voor u zijn.

Wanneer u een hypotheek bezit, heeft u te maken met periodieke vaste lasten. Deze lasten bestaan voornamelijk uit rente en aflossing op de hypotheek. De hoogte van uw hypotheek is vaak afgestemd op het inkomen van u en eventueel uw partner. Zo lang u en eventueel u beiden aan het werk bent, gaat het goed.

Tegenslag
Maar een bepaalde gebeurtenis kan maken dat uw inkomen daalt. Terwijl uw vaste lasten gewoon doorlopen. Naast de hypotheek blijft ook de energierekening komen, of de rekening voor water, telefonie, en ga zo maar door. Uw maandelijkse vaste lasten lopen gewoon door terwijl uw inkomen wellicht niet meer hetzelfde is als nu. Bijvoorbeeld door ziekte of door ontslag.

Gelukkig bestaan er verzekeringen die deze kosten kunnen dekken wanneer u ze tijdelijk niet zelf kunt betalen. Zo krijgt u de tijd om een andere baan te zoeken of te herstellen van uw ziekte. Wij kunnen samen met u bepalen welke verzekering bij u past om u voldoende zekerheid te geven. We kijken naar de hoogte van de uitkering die voor uw situatie nodig is, de looptijd van de verzekering en de duur van de uitkering.

Zoekt u zekerheid? Neem dan gerust contact met ons op voor meer informatie hierover.

top

Openingstijden tijdens de feestdagen

Kerstmis en oudjaar staan weer voor de deur. Traditioneel zijn dit dagen die we doorbrengen met familie en vrienden. Wij zijn daarom tijdens deze feestdagen gesloten.

Ons kantoor is op de volgende dagen en tijden geopend:

Maandag

22-12

 

8.30-12.00

 

12.30-17.00

 

Dinsdag

23-12

 

8.30-12.00

 

12.30-17.00

 

Woensdag

24-12

 

8.30-12.00

 

gesloten

 

Donderdag

25-12

 

gesloten

     

Vrijdag

26-12

 

gesloten

     
 

Maandag

29-12

 

8.30-12.00

 

12.30-17.00

 

Dinsdag

30-12

 

8.30-12.00

 

12.30-17.00

 

Woensdag

31-12

 

8.30-12.00

 

gesloten

 

Donderdag

01-01

 

gesloten

     

Vrijdag

02-01

 

gesloten

     

Openingstijden 2015
Vanaf 2015 is ons kantoor elke ochtend van 8.30 tot 12.00 uur geopend.
's Middags is het kantoor enkel open op afspraak, dit in verband met het bezoeken van onze relaties. Uiteraard zijn wij wel telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer 0115-61 28 05.

We wensen u hele fijne kerstdagen en een gelukkig nieuw jaar toe!

top

Meer weten over het onderwerp van deze nieuwsbrief? Neem gerust contact met ons op.

Disclaimer
Deze nieuwsbrief is met veel zorg samengesteld. Confido Hemelaar de Meijer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie.