Confido Hemelaar de MeijerConfido Hemelaar de Meijer 
Axelsestraat 40  ~  4537 AK Terneuzen 
T  (0115) 61 28 05 ~ info@confido.nl ~ I  www.confido.nl 

Nieuwsbrief voor particulieren; nummer 9-2014 Voor nu en voor later

     Onderwerpen

Vraag en antwoord

Als financieel adviseurs krijgen wij dagelijks vragen van klanten over hun verzekeringen of hypotheek. Deze vragen kunnen ook bij andere relaties van ons kantoor leven. Vandaar dat we in deze nieuwsbrief enkele antwoorden op vraagstukken behandelen waar u wellicht ook uw voordeel mee kunt doen. Heeft u ook een vraag, schroom dan nooit om contact met ons op te nemen. We laten u altijd eerlijk weten of we u kunnen helpen. Hebben wij zelf niet 1,2,3 het antwoord, dan kijken we in ons netwerk wie u verder kan helpen. Laat ons u zo ontzorgen!

reageren?
             klik hier

Studieschuld minder problematisch voor hypotheek

Vanaf 2015 bouwen studerende kinderen door het nieuwe leenstelsel een hogere studieschuld op. Dit kan invloed hebben op de hoogte van de hypotheek die zij na hun studie kunnen aangaan. We kunnen ons ook afvragen of ze überhaupt nog wel voor een hypotheek in aanmerking komen. De huidige afgestudeerde starters hebben tenslotte nu al moeite om een huis te kopen.

Gelukkig hebben we goed nieuws voor u (en uw kinderen). Banken hebben samen met het ministerie van Onderwijs alvast afspraken gemaakt over de positie van deze starters op de huizenmarkt. In vergelijking met de huidige manier van berekenen, zullen banken zich flexibeler gaan opstellen bij opgebouwde studieschulden in het nieuwe leenstelsel. Dit doen ze door de schulden een lichtere wegingsfactor mee te geven. Dit is ook niet zo vreemd want de terugbetaaltermijn is zeer lang. En daarbij zijn ook de rentelasten op deze schuld zeer laag.

Bij het verstrekken van een hypotheek gaat de bank inkomensgaranties stellen. Het inkomen moet voldoende zijn om de hypotheeklasten maandelijks te kunnen dragen. Daarnaast is de hypotheekbank ook geïnteresseerd in de hoogte van de vaste lasten, want deze lasten verlagen het besteedbaar bedrag per maand.

Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn om uw kind ‘schuldenvrij’ uit de studie te laten komen? Neem dan contact met ons op, dan kijken we voor u welke mogelijkheden u heeft om uw kind daarbij te ondersteunen.


top

Wie betaalt de schade die de aanhangwagen veroorzaakt?

Het is weer de tijd van het jaar waarin veel mensen hun tuin ‘winterklaar’ maken. Er wordt volop gekapt en gezaagd en hele bergen tuinafval belanden in aanhangwagens. Niet iedereen heeft een eigen aanhangwagen, dus met regelmaat wordt er eentje geleend van een vriend of buurman. Maar hoe zit het eigenlijk met de verzekering als u een dergelijke aanhangwagen gebruikt? We leggen u het graag uit.

Als een aanhangwagen gekoppeld is aan uw auto, dan wordt dit gezien als een geheel met uw auto. Mocht de aanhangwagen schade veroorzaken, dan dient volgens de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM) dit vergoed te worden door de WA-verzekeraar van de auto.

Ook als er iets van de aanhanger losraakt of van de aanhanger afvalt, valt de schade onder de WA-verzekering. Zelfs als u de aanhangwagen loskoppelt en hij is nog niet veilig buiten het verkeer tot stilstand gekomen, valt eventuele schade onder de WA-verzekering.

Pas als de aanhangwagen veilig buiten het verkeer tot stilstand is gekomen en met de hand verplaatst wordt, is de aanhangwagen geen motorijtuig meer en zal de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) dekking bieden voor eventuele schade die veroorzaakt wordt door de aanhangwagen.


top

Werk nu aan een beter pensioen voor later

Op 1 oktober 2014 telde Nederland bijna 2,2 duizend inwoners van 100 jaar of ouder. Dit is ruim tweemaal zoveel dan op 1 januari 2000. Dat is natuurlijk leuk nieuws!

Dit langer leven heeft er in geresulteerd dat ons AOW-systeem veranderd is. Wist u dat na 2023 de AOW leeftijd gekoppeld is aan de levensverwachting? Een jongere van 35 jaar, zal naar verwachting moeten doorwerken tot dat hij minimaal 70 jaar is. En de huidige 45-49 jarigen moeten langer doorwerken dan 67 jaar. Zij ontvangen hun eerste AOW pas als ze 68 jaar of ouder zijn.

Heeft u wel eens nagedacht over de inkomsten die u nodig heeft na pensionering? Er zijn maar weinig mensen die daar het juiste antwoord op kunnen geven. Tja, wie denkt er ook eigenlijk na over die mogelijkheid? Het is nog zo ver weg. Toch is het voor iedereen van belang om daar eens bij stil te staan. Alleen wie weet welke financiën gemoeid gaan met lang leven, kan zich goed voorbereiden op pensionering.

Als uw financieel adviseur kunnen wij u helpen om slim pensioen op te bouwen voor later. We analyseren welke inkomstenbronnen uw pensioeninkomen bepalen en hoe uw uitgaven door de jaren heen zullen veranderen. In een persoonlijk gesprek kunnen we u hier een toelichting op geven. En laten we u uiteraard ook zien wat de nieuwe pensioen wet- en regelgeving voor 2015 voor gevolgen heeft voor uw situatie.

top

Autobelastingen voor tussenjaar 2016 bekend gemaakt

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën heeft recent zijn plannen voor veranderingen in de autobelastingen voor 2016 naar de Tweede Kamer gestuurd. Nou, de reacties daarop waren niet mals.

Kortgezegd komt het er op neer dat zijn plannen door iedereen, zelfs zijn eigen partij, zijn afgeschoten. Maar de schrik zat er wel in. Veel mensen vrezen dat huidige vrijstellingen afgebouwd gaan worden. Of dat leaseauto’s een grotere bijtelling krijgen. Autorijden zou daarmee een nog duurdere aangelegenheid worden. En de kosten daarvoor zijn al zo hoog.

Wellicht is het tijd om eens kritisch te (laten) kijken naar uw autoverzekering. Hoe bent u verzekerd? Alleen WA? Of heeft u ook een cascoverzekering. Beperkt of volcasco (de allriskverzekering)? Er zijn diverse componenten van de autoverzekering die we met u tegen het licht kunnen houden om te kijken of u de bescherming nodig heeft (of dat u het risico zelf kunt dragen) en om te beoordelen of de maatschappij waar u nu bij verzekerd bent nog wel het beste aanbod voor u heeft.

Wij begeleiden u graag bij het optimaal inrichten van uw verzekeringen.

top

Uw kind is nog geen 18 en heeft al een rijbewijs, is het dan verzekerd?

Kinderen mogen nu eerder hun rijbewijs halen dan ‘vroeger’. Met 16 jaar mag al het theorie-examen gehaald worden. En haalt uw kind dat, dan mag hij of zij vanaf 16,5 jaar autorijles nemen. Dan kan het kind op zijn 17de praktijk rijexamen doen. Doet uw kind dat en haalt hij het rijbewijs voor zijn 18de dan mag hij met een coach in een auto rijden. Een en ander is vastgelegd in de regeling ‘2toDrive’.

Nu zijn er regelmatig ouders die ons vragen wat de gevolgen voor de autoverzekering zijn van de regeling ‘2toDrive’.

In zowel de huidige WA- en cascoautoverzekering staat niets vermeld over de ‘2toDrive’ regeling. In de huidige polisvoorwaarden staat dat er dekking is voor een schade die veroorzaakt wordt door een bestuurder die een geldig rijbewijs heeft en die gemachtigd is om het motorrijtuig te besturen.

Als uw 17-jarige kind een geldig rijbewijs heeft en met zijn coach met toestemming van de eigenaar de auto bestuurt, dan is er gewoon dekking op de WA-autoverzekering. En er is ook dekking voor de schade aan de auto zelf als de auto casco verzekerd is. Kortom, veel rijplezier!

top

Moet ik me voorbereiden op de kosten van een overlijden?

Wat kost een uitvaart? Veel mensen weten dit niet. Volgens de Consumentenbond kost een uitvaart in totaliteit gemiddeld 7.000 euro. Wist u dat? Wellicht is het fijn dat u geen kennis hierover heeft, want dat betekent misschien dat u geen sterfgeval in uw nabije omgeving heeft gehad. Toch vragen we even aandacht voor dit onderwerp. Want het is zoveel makkelijker om zaken nu rustig te regelen en voor te bereiden, dan om alles gehaast te moeten doen ‘als de nood aan de man komt’.

Ruim 70 procent van de Nederlanders heeft een uitvaartverzekering. U kent ze misschien wel. Een naturaverzekering, hier wijst de verzekeraar een begrafenisondernemer toe of een kapitaalverzekering, daar kiest u zelf de uitvaartmaatschappij.

Het wel of niet verzekeren van een uitvaart ligt aan uw financiële situatie. Voor relatief lage premies spaart u een bedrag bijeen voor een uitvaart. Maar beschikt u al over voldoende vermogen, dan is verzekeren wellicht niet nodig.

Voor de traditionele uitvaartverzekeringen zijn er uiteraard alternatieven. Denkt u eens aan een overlijdensrisicoverzekering, aan zelf sparen, of aan beleggen. Alles heeft zijn voor- en nadelen.

Uitvaartverzekeringen waarvan de waarde per belastingplichtige niet meer bedraagt dan 6.859 euro zijn vrijgesteld. Voor een overlijdensrisicoverzekering geldt dat deze een vooraf vastgestelde duur kent. Overlijdt u na afloop van deze verzekering, dan keert een dergelijke polis niet uit. Deze verzekering is verstandig als u gedurende een specifieke periode zekerheid zoekt.

Laat ons gerust met u meekijken of sparen voor een uitvaart voor u relevant kan zijn.

top

Is het verstandig om de bestaande hypotheek mee te nemen bij verhuizing?

Sinds 2013 geven niet alle hypotheekvormen nog recht op hypotheekrente aftrek. Waar voor deze datum nog recht op aftrek was bij een aflosvrije- of spaar-/beleggingshypotheek, is dit recht er nu alleen nog bij een lineaire of annuïtaire hypotheek. Dit maakt dat we regelmatig de vraag krijgen of het mogelijk is om de bestaande hypotheekvorm mee te nemen bij verhuizing, met behoud van hypotheekrenteaftrek.

In sommige gevallen is het mogelijk om de bestaande hypotheekvorm mee te nemen naar een nieuwe woning, met behoud van hypotheekrenteaftrek. Dit geldt echter alleen voor het oude leenbedrag. De geldverstrekker zal het meeverhuizen van uw hypotheek behandelen als een nieuwe hypotheekaanvraag. Aan de hand van onder meer uw inkomen en de marktwaarde van uw nieuwe woning wordt beoordeeld of u in aanmerking komt voor de hypotheek.

Vaak zien we dat bij het aanschaffen van een nieuwe woning, er in totaliteit een hoger hypotheekbedrag nodig is voor de aankoop van de nieuwe woning. Het is dan wellicht mogelijk om naast uw bestaande hypotheek een extra hypotheek af te sluiten. Dit lijkt het meest voordelig. Echter, het gebeurt ook regelmatig dat het tóch voordeliger is, ook op lange termijn, om de gehele hypotheek over te sluiten. Bij verkoop van uw huidige woning kunt u de hypotheek meestal boetevrij aflossen. Vooral met de huidige, lage rentestand kan dit een slimme keuze zijn.

Wilt u hier meer over weten? Wij leggen u graag voor uw persoonlijke situatie uit wat voor u een goede keuze is.

top

Echtscheiding en verzekeringen

Bij een echtscheiding is er vaak uitvoerig aandacht voor de verdeling van de eigendommen. Wie krijgt het huis? Wie de televisie? Echter, er is meer te verdelen. Vaak staan mensen er niet bij stil: verzekeringen kunnen ook een waarde hebben!

Niet alles is altijd even duidelijk wanneer het gaat om verzekeringen. Om het overzichtelijk te houden, spelen de volgende vragen:

 • Welke verzekeringen hebben een waarde?
 • Welke verzekeringen moeten gewijzigd worden?
 • Welke verzekeringen moeten we nieuw afsluiten?

De waarde die gedurende de looptijd van een verzekering is opgebouwd, moet ook verdeeld worden bij een scheiding. Denkt u bijvoorbeeld aan een levensverzekering, lijfrentepolis of kapitaalverzekering. Maar zomaar afkopen van een waarde kan nadelig zijn. U verliest daarmee bijvoorbeeld aantrekkelijke fiscale regelingen. Hier goed naar laten kijken en een gefundeerde beslissing nemen, voorkomt dat u ongewild kapitaal verliest.

Daarnaast is het van belang om te bespreken wie de verzekering overneemt. Wie dus de rechten van de verzekering in handen krijgt na de scheiding. Ook hier zijn er extra’s om op te letten. Denkt u bijvoorbeeld eens aan de no-claimkorting op een autoverzekering. Wie neemt deze mee?

U ziet het, verzekeringen kunnen ingewikkelder liggen dan u denkt. Schakel ons daarom in om u te helpen.

top

Meer weten over het onderwerp van deze nieuwsbrief? Neem gerust contact met ons op.

Disclaimer
Deze nieuwsbrief is met veel zorg samengesteld. Confido Hemelaar de Meijer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie.