Confido Hemelaar de MeijerConfido Hemelaar de Meijer 
Axelsestraat 40  ~  4537 AK Terneuzen 
T  (0115) 61 28 05 ~ info@confido.nl ~ I  www.confido.nl 

Nieuwsbrief voor particulieren; nummer 7-2014 Huis kopen aantrekkelijker dan huren

     Onderwerpen

Omhoog-omlaag

Volgende week is het Prinsjesdag. De eerste Kabinetsplannen zijn al bekend geworden. Zo blijkt dat het Kabinet de richtlijn gaat geven dat de zorgpremie omhoog mag. Inmiddels hebben enkele Zorgverzekeraars als reactie hierop al aangegeven dat zij de premie niet zullen verhogen. Ook zou de inkomstenbelasting in de eerste schijf met 0,25 procentpunt omlaag gaan. Gaat dit een positief effect hebben op uw portemonnee? Zoals u van ons gewend bent als uw financieel adviseur, volgen wij de plannen op de voet en informeren wij u over de maatregelen en mogelijke consequenties.

reageren?
             klik hier

Maakt u gebruik van het lage btw-tarief of verhuist u liever?

Uit de media kunnen we opmaken dat het Kabinet het voornemen heeft om het lage btw-tarief op een verbouwing of renovatie te verlengen tot juli 2015. Dit betekent dat de btw slechts 6 procent bedraagt over deze kosten. Wilt u uw huis uitbreiden of opknappen, dan is dit goed nieuws voor u. Dit goede nieuws maakt echter ook sommige mensen aan het twijfelen: gaan verhuizen, of toch gaan verbouwen?

De huizenprijzen zijn nog steeds relatief laag. En de hypotheekrente is zelfs historisch laag. Uit onderzoek blijkt dat een woningkoper gemiddeld 11,5% minder betaalt dan de vraagprijs voor een huis. Een koper betaalt hiermee gemiddeld 34 duizend euro minder voor een koopwoning dan de vraagprijs. Dit verschil loopt zelfs op voor huizen die langer te koop staan.

Deze tendens kan echter gaan veranderen nu blijkt dat de woningmarkt aan het herstellen is. Het aantal verkopen stijgt, de verhouding tussen het aantal te koop staande en verkochte woningen neemt af en de gemiddelde woningwaarde neemt toe.

Twijfelt u of u wilt huren, verhuizen, kopen of verbouwen? Overlegt u dan gerust eens met ons. Wij laten u vrijblijvend zien welke financiële gevolgen de diverse keuzes met zich meebrengen.

TIP!!!
De schenkingsregeling van € 100.000 belastingvrij wordt niet verlengd, dus maak daar tijdig gebruik van!


top

De spaarrente is dramatisch laag, welke alternatieven zijn er?

Regelmatig krijgen wij de vraag voorgelegd: wat is beter? Sparen, beleggen of aflossen? Hier is geen eenduidig antwoord op te geven. Het aflossen op een hypotheek heeft diverse fiscale gevolgen. Voor de een positief, voor de ander weer niet.

Aflossen kan interessant zijn als u met uw spaargeld boven de vrijstelling in box 3 zit (€ 21.139 per persoon). De spaarrente is zo laag dat er na de vermogensrendementsheffing van 1,2 procent weinig of niks van overblijft.
Aflossen op de hypotheek betekent lagere maandlasten. En in sommige gevallen betekent de aflossing een extra lagere hypotheekrente door het vervallen van de renteopslag.

Een nadeel van aflossen is dat u minder hypotheekrente kunt aftrekken. Bovendien moet u bij een verhuizing de overwaarde in uw nieuwe huis stoppen. En laten we ook niet vergeten dat u bij eerder aflossen te maken kunt krijgen met boetes. Vaak mag jaarlijks een bepaald percentage, meestal 10 procent, van de hypotheek boetevrij worden afgelost.

Beleggen kan voor u een goede optie zijn als u bijvoorbeeld spaart voor doelen die verder in de toekomst liggen. Denkt u aan sparen voor de studie van uw kinderen of het opbouwen van pensioen. Door te beleggen kunt u met een relatief klein maandbedrag ver komen. Hoe eerder u begint, des te groter het rente-op-rente-effect. Of denkt u eens aan de combinatie van sparen en beleggen.

Welk rendement u kunt verwachten heeft te maken met het risico dat u wenst te lopen, en de termijn waarop u het geld gaat wegzetten. Het risico neemt af naarmate de tijd vordert. Op de lange termijn kunnen de ups en downs elkaar namelijk opvangen.

Wat voor u de beste keuze is, is een persoonlijke afweging. Wij kunnen u ondersteunen bij het vaststellen van de diverse voors en tegens.


top

Wanneer krijgt u uw schade vergoed?

Bij verzekeren draait het allemaal om risico’s en dan vooral om de onzekerheid of een risico zich daadwerkelijk voor gaat doen. De onzekerheid is eigenlijk wat een verzekeraar voor u verzekert. Is er géén sprake van onzekerheid dan biedt de verzekeraar geen dekking. Dit is de basis waarop een schade wordt beoordeeld. We leggen het u uit met enkele voorbeelden:

Opzettelijk veroorzaakte schade
Jaap pakt een jerrycan met benzine en wat lucifers en steekt opzettelijk zijn eigen huis in brand. Dan is er géén dekking op de woonhuisverzekering van Jaap omdat er voor de verzekerde (Jaap) géén sprake van een onzeker voorval is. Jaap wist tenslotte dat er brand zou ontstaan.
Als niet Jaap maar bijvoorbeeld zijn buurman Kees het huis van Jaap opzettelijk in brand steekt, dan is er wel dekking op de woonhuisverzekering van Jaap. Er is géén sprake van opzet van Jaap en is er voor Jaap wel sprake van onzekerheid; er is dus wel dekking.

Normale slijtage
Rashid constateert dat de banden van zijn auto vervangen moeten worden omdat ze versleten zijn. Rashid krijgt de kosten van de vier nieuwe banden niet vergoed van auto cascoverzekeraar. Het slijten van de banden is namelijk géén onzeker voorval en in de polis is de ‘zekerheid’ van slijtage uitgesloten.

Heeft u een schade, leg het gewoon aan ons voor. Wij kunnen u vertellen of uw verzekering de kosten wel of niet dekt. Aarzelt u niet om het ons te vragen. Liever 1 keer te veel dan 1 keer te weinig!

top

U kunt bij ons terecht voor allerlei soorten financiële vragen

Iedere ondernemer moet in zijn werk flexibel zijn. De wensen en vragen van klanten veranderen tenslotte met de tijd. Dat geldt ook voor ons.

Wij hebben relaties die graag al hun verzekeringsaspecten aan ons uit handen geven. We hebben ook klanten die liever bepaalde (deel)aspecten zelf regelen, en vervolgens andere onderdelen door ons laten afhandelen. Zo hebben wij relaties die bepaalde verzekeringen zelf online afsluiten. Denkt u hierbij aan bijvoorbeeld een reisverzekering. Dit kan natuurlijk. Sommige relaties geven aan dat als ze te maken zouden krijgen met een schade, ze deze door ons willen laten afhandelen. Ook dit kan.

Onze dienstverlening stemmen wij af op uw wensen. Wij adviseren daarbij wel om eens per jaar alle verzekeringen samen met ons door te nemen. Dus de verzekeringen die u direct beheert, en de verzekeringen die via ons lopen. Zo kijken we of alles nog klopt en zaken goed op elkaar afgestemd zijn. Is uw inboedel meer waard geworden? Reist u meer? Hebt u een duur sieraad gekocht? Als er zaken in uw leven zijn veranderd, kan het nodig zijn om uw verzekeringen daarop aan te passen.

Ook vragen als ‘hoe ziet mijn inkomen er uit na pensionering’, of, ‘wat houdt mijn partner over als ik kom te overlijden’ kunnen we in een dergelijk gesprek behandelen. Kortom, voelt u zich vrij om met ons te bespreken welke zaken u graag zelf, en welke zaken u graag via ons regelt. We stemmen ons werk op uw wensen af.

top

Uw kind maakt een wereldreis of gaat in het buitenland stagelopen

Voor onze kinderen is het passeren van de grenzen bijna net zo gewoon als gaan winkelen in een andere grote stad. De wereld ligt aan hun voeten.

Dit globetrottergevoel bij onze tieners en twintigers maakt dat zij met gemak hun spullen oppakken om te gaan reizen. Lange wereldreizen om andere landen te gaan ontdekken. Of stagelopen en levenservaring opdoen in een ander werelddeel.

Als ouders zijn we trots, maar kijken we ook mee of zaken wel goed geregeld zijn. Want tja, het is aan u om er rekening mee te houden dat er ook iets verkeerd kan gaan, toch? Uw kind heeft daar even geen oog voor want die ziet alleen het fantastische avontuur.

Bij een goede voorbereiding op de reis naar het buitenland en het verblijf horen aangepaste verzekeringen. Per kind is het verschillend wat hierin dient te gebeuren. Biedt de huidige zorgverzekering voldoende dekking in het buitenland? Hoe staat het met aansprakelijkheid, rechtsbijstand, annulering, persoonlijke ongevallen?

Uw kind gaat niet in zeven sloten tegelijk lopen maar laten we samen even kijken welke financiële risico’s u uitgesloten wenst te hebben. Dan blijft u met een gerust hart thuis als uw kind de wereld gaat veroveren!

top

Kan mijn nieuwe geliefde rekenen op mijn partnerpensioen?

In onze adviespraktijk krijgen we regelmatig te maken met mensen die een nieuwe relatie krijgen na een scheiding. Of mensen die na het overlijden van hun partner, een nieuwe liefde ontmoeten. Wij krijgen dan de vraag of de nieuwe partner recht heeft op partnerpensioen.

De meeste pensioenregelingen kennen een partnerpensioen (nabestaandenpensioen). Echter, dit pensioen is bestemd voor de huwelijkspartner of de geregistreerde partner. Het is dus niet altijd voor degene met wie wordt samengewoond. Zelfs als u jaren pensioenpremie heeft betaald en uw overleden echtgeno(ot)e heeft geen partnerpensioen ontvangen omdat u nog niet met pensioen was, heeft uw nieuwe relatie geen recht op het partnerpensioen. De partner die in aanmerking voor het partnerpensioen komt, moet namelijk bekend zijn op het moment dat het pensioen ingaat.

Bij de berekening van de hoogte van de pensioenuitkeringen houdt het pensioenfonds rekening met de kans dat de partner vroegtijdig komt te overlijden. Het geld dat dan niet hoeft te worden uitgekeerd, gebruikt het fonds om het partnerpensioen te betalen voor de partners die juist heel oud worden.

In geval van scheiding ligt het weer anders. Stel dat u gescheiden bent, dan gaat een deel van het partnerpensioen naar uw ex-partner. Als u na de echtscheiding opnieuw trouwt, krijgt uw nieuwe partner daardoor een lagere uitkering als u doodgaat. Daarnaast kunnen er ook verschillen bestaan tussen de hoogte van het partnerpensioen als u overlijdt voor de pensioendatum en bij overlijden na de pensioendatum.

Kortom, als u wilt weten waar uw partner financieel op kan rekenen bij uw overlijden, laat ons dan de juiste cijfers voor u op een rij zetten.

top

Koopwoningen zijn een steeds betere optie voor huurders

De betaalbaarheid van koopwoningen is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Dit is goed nieuws voor huurders. Vooral voor die huurders die twijfelen of het voor hen inmiddels interessanter is geworden om te kopen in plaats van te huren.

Als adviesbureau hebben wij het al diverse keren voor relaties doorgerekend, en steeds vaker blijkt kopen financieel aantrekkelijker te zijn dan huren. De lage huizenprijzen en de lage hypotheekrente maken dat de maandlasten relatief laag blijven bij koop. Kortom, de betaalbaarheid van een huis is sinds jaren niet zo gunstig geweest.

Ook het verplicht aflossen van een hypotheek (dit is ingevoerd in 2013) blijkt geen roet in het eten te gooien. Natuurlijk, het brengt hogere lasten met zich mee omdat er verplicht afgelost moet worden. Maar dan nog is het totaalplaatje in veel gevallen positief.

Als we terugkijken kenden we in 2008 de hoogste gemiddelde maandlasten voor nieuwe huiseigenaren per maand. De huizenprijzen waren zeer hoog. En de hypotheekrente van 10 jaar vast lag toen rond de 6%. Dit is inmiddels gedaald naar 4%.
Steeds vaker kunnen we onze relaties adviseren om een huis te kopen in plaats van te blijven huren. En wat is nou mooier dan te investeren in je eigen stenen en je eigen thuis?

top

Meer weten over het onderwerp van deze nieuwsbrief? Neem gerust contact met ons op.

Disclaimer
Deze nieuwsbrief is met veel zorg samengesteld. Confido Hemelaar de Meijer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie.