Confido Hemelaar de MeijerConfido Hemelaar de Meijer 
Axelsestraat 40  ~  4537 AK Terneuzen 
T  (0115) 61 28 05 ~ info@confido.nl ~ I  www.confido.nl 

Nieuwsbrief voor particulieren; nummer 6-2014 Tekenen van groei

     Onderwerpen

Het glas is halfvol

De media berichten dat de huizenprijzen weer licht stijgen. Dit is positief nieuws. Want dit betekent wellicht dat we echt de financiële crisis achter ons gaan laten. Voordat we het daadwerkelijk in onze portemonnee gaan voelen dat de economie weer aantrekt, zal er nog wat tijd verstrijken. Maar het positieve gevoel, daar kunnen we nu wel allemaal van genieten! In deze nieuwsbrief informeren we u ook over andere financiële ontwikkelingen die voor u van belang kunnen zijn.

reageren?
             klik hier

Waarom kiest u voor een persoonlijk adviseur?

Financiële vraagstukken zijn ingewikkeld. Het gaat vaak om grote bedragen en producten die u maar een paar keer in uw leven aanschaft. Bij complexe financiële producten als beleggingen, hypotheken en levensverzekeringen kunnen verkeerde beslissingen u vele duizenden euro's aan schade opleveren. Wanneer u geen expert in dit soort zaken bent, is advies daarom aan te raden.

Er zijn verschillende soorten financieel dienstverleners waar u uit kunt kiezen. Zo zijn er de adviseurs van een bank of verzekeraar. Wanneer u bij hen informeert naar hun mogelijkheden, adviseren de medewerkers u alleen over producten van die bank of verzekeraar.

Daartegenover staat een onafhankelijk adviseur, zoals wij. Een onafhankelijk adviseur zoekt voor u uit wat voor uw situatie een goede oplossing is. Samen met u zoeken wij naar de beste oplossing. Hierbij informeren we u over de verzekeringen en producten van diverse aanbieders. We kunnen u ook begeleiden bij het sluiten van de verzekering of financieel product. U kunt zelf aangeven waar en wanneer u van welke (deel)diensten van ons gebruik wilt maken. Wij zijn flexibel en stemmen onze service op uw wensen af. Kleine of grote vragen, we staan graag voor u klaar!


top

Belangrijke verschillen bij de autoverzekering

Veel autorijders hebben een WA-verzekering*: Is er schade en is de bestuurder van de auto aansprakelijk, dan wordt de schade aan de inzittenden vergoed door die WA-verzekeraar.

Naast de WA-verzekering kan het verstandig zijn om een Schadeverzekering voor inzittenden (SVI) of een Ongevallenverzekering voor inzittenden (OVI) te sluiten. Een inzittendenverzekering kan zinvol zijn omdat dan ook de bestuurder zelf verzekerd is. En het is handig in situaties waar niet duidelijk is wie aansprakelijk is.

Een inzittendenverzekering is voor de inzittenden inclusief de bestuurder van het motorrijtuig. Deze verzekering keert uit ongeacht wie de schade heeft veroorzaakt. Het grootste verschil tussen een OVI en een SVI is dat de één een sommen- en de ander een schadeverzekering is. De OVI keert een van te voren afgesproken bedrag (verzekerde som) uit. Er wordt niet gekeken naar de werkelijke geleden schade. Bij de SVI wordt wel gekeken naar de werkelijk geleden schade. Deze werkelijke schade wordt vergoed tot maximaal het verzekerde bedrag.

U kunt een van beide of deze twee verzekeringen afsluiten omdat ze een ander risico dekken. Welke verzekering (en) u het beste kunt kiezen, is dus afhankelijk van welk risico u gedekt wilt hebben. We overleggen graag met u welk belang u hier bij kunt hebben.

* WA-verzekering = Wettelijke Aansprakelijkheids-verzekering

top

Meld ons altijd een tweede (leegstaande) woning

In onze praktijk zien wij (helaas) nog vaak bij klanten dat een woonhuis nog niet verkocht is terwijl de nieuwe woning al wordt opgeleverd. Meestal kiest men ervoor om in de nieuwe woning te trekken en de oude woning leeg te laten staan. Of men probeert de woning te verhuren aan derden totdat de woning verkocht wordt. Als adviseur wijzen we onze klanten erop dat het in beide situaties van groot belang is om de verzekering aan te passen op deze nieuwe situatie.

Neem bijvoorbeeld de aansprakelijkheidsverzekering. Deze gaat over naar de nieuwe woning en dan is het aansprakelijkheidsrisico op de oude woning in principe niet meer verzekerd. Maar u bent nog wel de eigenaar van dat pand en daardoor aansprakelijk voor schades. Of denkt u eens aan de opstalverzekering. Vaak adviseren wij een tweede verzekering te sluiten. Of kijken we of het mogelijk is om dit te regelen met een clausule op de bestaande polis.

Als u verwacht dat u met leegstand te maken gaat krijgen, meld ons dit dan zodat we samen de gevolgen hiervan kunnen bespreken.

top

Verantwoord sparen voorkomt teleurstelling

Het liefst worden we slapend rijk. Maar helaas, in de echte wereld komt dat zelden voor. Dus gaan we op zoek naar alternatieven. Hoe kunnen we met zo min mogelijk moeite, zo veel mogelijk geld verdienen?

In onze adviespraktijk zien wij dat klanten soms keuzes maken waarbij zij heel veel risico lopen. Te veel risico. En dat komt alleen maar omdat zij de ‘praatjes’ geloven dat ze ‘snel rijk’ gaan worden. Verblind door de belofte, zien ze niet de risico’s.

Wij als financieel adviseurs kijken wel door de praatjes heen. Neem nou bijvoorbeeld ‘Karatbars International’. Deze Duitse onderneming biedt via internet, tijdens conferenties en via social media investeringen in goud aan. Karatbars stelt deelnemers grote verdiensten in het vooruitzicht. Echter, de goudmarkt waar Karatbars op opereert, is zeer complex en zeker niet geschikt voor iedere belegger.

Ook de AFM (Autoriteit Financiële Markten) waarschuwt consumenten op de risico’s van kopen van edelmetaal via webshops. Dergelijke aankopen via internet brengen bijzondere risico’s met zich mee.

Wilt u sparen? Vraag ons dan om advies. Wij doen u een gedegen voorstel dat past bij uw wensen. Een voorstel dat geen onvoorziene valkuilen heeft.

top

Uw bestaande hypotheek mee naar uw nieuwe huis

Eindelijk is het zover: de huizenprijzen gaan dit jaar en volgend jaar licht stijgen. Wij zien steeds meer mensen die serieus overwegen een huis te kopen nu de betaalbaarheid van woningen sterk is toegenomen.

Zoals u wellicht weet, is de wetgeving rond hypotheken sinds begin dit jaar drastisch gewijzigd. Daarom krijgen wij vaak van onze klanten de vraag gesteld of het mogelijk is om de bestaande hypotheek mee te nemen naar de nieuwe woning. Gewoonweg omdat deze gunstiger is dan de hypotheek die onder de nieuwe regeling zou vallen.

In sommige gevallen is dit mogelijk, met behoud van de hypotheekrente aftrek. Echter, dit geldt alleen voor het oude leenbedrag. Is er een hoger hypotheekbedrag nodig voor de aankoop van de nieuwe woning, dan kan er meestal een extra hypotheek worden gesloten. Vaak is het echter voordelig om de hele hypotheek over te sluiten. Per geval is dit verschillend.

Heeft u plannen om te verhuizen? Laat ons dan met u meekijken hoe dit voor uw financieel het beste aangepakt kan worden.

top

Wat is wel en niet verzekerd bij uw inboedelverzekering?

U bent zuinig op uw spulletjes. Mede daarom heeft u een inboedelverzekering gesloten. Wat mensen zich vaak niet realiseren is dat het uitlenen van goederen, of het tijdelijk ergens anders opslaan hiervan, gevolgen kan hebben voor de dekking op uw verzekering.

We leggen het u uit: De inboedelverzekering geeft in principe dekking voor schade aan uw inboedel in uw huis. Vaak geeft het ook dekking voor inboedelgoederen die elders zijn.

Bij diefstal is dit anders. Meestal is de dekking beperkt voor goederen die buiten uw huis zijn. Bijvoorbeeld: bij diefstal van goederen uit een ander gebouw of uit gemeenschappelijke ruimte, zoals een berging in een flat, is er alleen dekking na braak van het door verzekerde gebruikte gedeelte.
Bij diefstal van inboedelgoederen uit een auto is er alleen dekking als er sprake is van braak aan de auto.

Voor schade aan uw goederen buiten uw woning gelden vaak ook andere regels. Stel dat de goederen tijdelijk buiten uw woning zijn, dan geldt er een maximale dekkingsduur van drie maanden. Die beperkte dekking geldt ook voor inboedelgoederen die u elders opslaat, bijvoorbeeld in een externe opslagruimte die u heeft gehuurd.

U ziet het, zaken uitlenen of tijdelijk ergens anders opslaan, kunnen gevolgen hebben voor uw verzekering. Gelukkig is het vaak mogelijk om de duur en het bedrag van de dekking elders uit te breiden. Wij kunnen dit per situatie voor u beoordelen. Vraag ons daarom gerust om advies.

top

Een pensioengat dichten vraagt om een gedegen aanpak

Steeds meer mensen zijn zich er van bewust dat extra geld opzij zetten noodzakelijk is om het inkomen na pensionering op peil te houden. De wijze waarop dit het meest rendabel kan gebeuren, hangt in belangrijke mate af van uw leeftijd. En de mate van risico dat u hierbij wilt lopen.

Wat is nou eigenlijk dat zogenaamde pensioengat?
Is uw pensioen lager dan 70% van uw gemiddelde inkomen, dan is de kans groot dat u een pensioengat heeft. Uw pensioeninkomen is daarmee mogelijk onvoldoende om uw gewenste levensstijl te blijven bekostigen bij pensionering.

Verschillende gebeurtenissen kunnen invloed hebben op de hoogte van uw pensioen. Denkt u hierbij aan het veranderen van baan, een echtscheiding, parttime werken, arbeidsongeschiktheid of een onbetaald verlof. Wilt u later voldoende te besteden hebben, dan kunt u ervoor kiezen om te sparen of te beleggen.

Sparen is minder risicovol dan beleggen. Daarentegen is de rendementsverwachting ook lager. Helemaal met de huidige, lage rentestand. Deze verslaat zelfs de inflatie bijna niet. De rendementsverwachting van beleggen is vaak hoger maar de risico’s kunnen ook groter zijn.

Wij leggen u graag de voor- en nadelen uit en begeleiden u bij de keuze die voor u het beste is. Maak gerust een afspraak met ons om uw inkomen na pensionering voor u in kaart te brengen.

top

Welke lening past bij u?

Steeds meer mensen sluiten een lening om bepaalde aankopen te doen. Als u hier gebruik van wilt maken, laat u dan eerst goed adviseren over de diverse mogelijkheden die er zijn voor een krediet. Want maakt u een verkeerde keuze, dan kan u dat, onbedoeld, duur komen te staan.

Een bekend krediet is het doorlopend krediet. Hierbij is een maximaal leenbedrag (de kredietlimiet) overeengekomen. U kunt vervolgens zelf bepalen hoeveel u hiervan opneemt en hoeveel en wanneer u dit bedrag weer aflost. De looptijd staat niet vast, aangezien u steeds weer kunt opnemen wat u heeft afgelost. Deze consumptieve lening bestaat in een aflossingsvrije variant en in een vorm waarbij u steeds een bepaald percentage aflost.

Het voordeel van een dergelijk krediet is dat u niet steeds een nieuwe lening hoeft af te sluiten als uw uitgaven over een langere periode gespreid zijn. Een nadeel van een dergelijk doorlopend krediet is dat de rente die u moet betalen niet vast staat. Deze is afhankelijk van de geld- en kapitaalmarkt.

Een doorlopend krediet kan geschikt zijn voor mensen die van tevoren niet precies weten hoeveel ze willen lenen (bijvoorbeeld in het geval van een verbouwing of nieuwe inrichting van het huis) en flexibel met hun lening om willen kunnen gaan.

Wilt u geld lenen voor de aanschaf van zaken die een beperkte levensduur hebben, zoals een auto of camper, dan is het afsluiten van een persoonlijke lening vaak een betere optie. Laat ons met u meekijken wat bij uw wensen het beste past.

top

Meer weten over het onderwerp van deze nieuwsbrief? Neem gerust contact met ons op.

Disclaimer
Deze nieuwsbrief is met veel zorg samengesteld. Confido Hemelaar de Meijer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie.