Confido Hemelaar de MeijerConfido Hemelaar de Meijer 
Axelsestraat 40  ~  4537 AK Terneuzen 
T  (0115) 61 28 05 ~ info@confido.nl ~ I  www.confido.nl 

Nieuwsbrief voor particulieren; nummer 5-2014 We nemen uw zorgen graag uit handen

     Onderwerpen

Bewustwording

Als financieel adviseur zien wij een duidelijke tendens die wij de ‘financiële bewustheid’ van onze klanten noemen. Steeds vaker vragen klanten ons om hen te begeleiden bij het inzicht krijgen in de financiële situatie. Hoe staan we er nu voor? En hoe staan we er over 10 of 20 jaar voor? Als adviseur brengen wij in kaart wat de stand van zaken is, welke keuzes er te maken zijn en welke dingen wellicht niet of minder mogelijk zijn. Deze financiële bewustheid geeft mensen zekerheid en rust. Wij bieden dat graag. Financieel gemak is tenslotte onze taak. U leest er meer over in deze nieuwsbrief.

reageren?
             klik hier

De NHG nog tot 1 juli 2014 zeer aantrekkelijk

Graag attenderen we u op het volgende: de huidige NHG grens van 290.000 euro wordt vanaf 1 juli 2014 met 25.000 euro verlaagd naar 265.000 euro! In de praktijk betekent dit dat u tot 1 juli voor een woning met een koopsom tot circa 273.000 euro nog NHG kunt krijgen. Na 1 juli is de maximale koopsom nog maar 250.000 euro. Bij aankoop van een nieuwbouwwoning is de maximale koop-/aanneemsom inclusief meerwerk ook 250.000 euro.

Waarom kan NHG zo aantrekkelijk zijn?
Stel u moet uw woning verkopen door financiële omstandigheden. En stel dat de opbrengst van de woning lager is dan de uitstaande hypotheek. Dan heeft u een restschuld. Wanneer u een hypothecaire lening heeft met NHG, kan die restschuld worden kwijtgescholden. Een hypotheek met NHG geeft uw geldverstrekker de zekerheid dat uw hypotheekschuld wordt terugbetaald. In ruil daarvoor ontvangt u een rentekorting en betaalt u minder hypotheekrente.

Dus staat u op het punt een woning te kopen? Voorkom dan dat u de huidige NHG norm misloopt en hak die knoop door! We rekenen u graag voor welk voordeel het u kan opleveren.


top

Scheiding en financiële gevolgen

Helaas neemt jaarlijks het aantal huwelijken dat eindigt toe. Een ingrijpende en emotionele gebeurtenis. Wij begeleiden onze klanten bij het op orde brengen van de financiën bij een scheiding. Zodat praktische zaken goed geregeld worden en de klant kan starten om zijn of haar nieuwe leven op te pakken.

Zaken waar wij als kantoor een rol in kunnen spelen zijn: Pensioenaanpassingen
Een scheiding heeft bijna altijd grote gevolgen voor het pensioen. Er zijn twee pensioensoorten. Ten eerste een partnerpensioen. De wettelijke regeling is dat al het partnerpensioen dat tot de scheiding is opgebouwd bij een scheiding naar de ex gaat. Daarnaast kennen we het ouderdomspensioen. De wettelijke regeling (verevening) is dat bij een scheiding de ex recht heeft op de helft van het pensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. U ziet het, dit kan grote financiële gevolgen hebben voor later.
Gezamenlijke woning
Als er een koophuis is en één van de twee blijft in het huis wonen, dan moet de ander uit de hoofdelijke aansprakelijkheid worden ontslagen. Dit gebeurt uiteindelijk bij de notaris, maar er moeten ook zaken geregeld worden bij de hypotheekverstrekker. Als het huis meer of minder waard is geworden, dan wordt dit gedeeld.
Aanpassing verzekeringen
Per verzekering kijken wij wat er moet gebeuren en geven we adviezen hoe dit aan te pakken. Soms is het voldoende om de naam op de verzekering te veranderen. Maar in andere gevallen - vooral bij levensverzekeringen - is het ingewikkelder.
Belastingaangifte en - teruggave
Uit elkaar gaan, kan gevolgen hebben voor het fiscaal partnerschap. Wij ondersteunen bij het aanvragen van een voorlopige teruggave of de wijziging hiervan.
Recht op toeslagen
Het kan zijn dat door de scheiding er recht op toeslagen wordt verkregen. Wij gaan na of dit geldt.

Dit zijn enkele zaken die kunnen spelen waarbij wij u financieel kunnen ontzorgen. Vraag er gerust naar.


top

Uw autoverzekering: verschil beperkt en volledig autocasco

Als auto eigenaar bent u wettelijk verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering (WA- verzekering) te hebben. Daarnaast is het vaak mogelijk om de auto beperkt of volledig casco te verzekeren. Wat is het verschil tussen deze dekkingen?

Op de WA-verzekering is er alleen dekking voor de schade die u met de auto bij anderen veroorzaakt; de schade aan uzelf of uw auto is dus niet gedekt. Als naast de WA een beperkte cascodekking wordt gesloten, is er ook dekking voor schade aan de auto zelf. Echter, dit is alleen voor een beperkt aantal specifieke schadeoorzaken. Denkt u hierbij aan schade veroorzaakt door brand, diefstal, inbraak, ruitbreuk e.d.

Een volledige casco geeft dekking voor schade aan het motorrijtuig zelf door vrijwel alle van buiten komende onheilen. Aanvullend op de beperkte dekking behoort hier dan ook schade door botsen, aanrijding, van de weg raken, etc. Schades door opzet van de verzekerde, of normale slijtage zijn altijd uitgesloten.

Welke dekking u het beste kunt kiezen voor uw auto in uw situatie is van een aantal factoren afhankelijk. Wij kunnen u helpen de juiste keuze te maken.

top

Een ontslagvergoeding optimaal aanwenden

Het overkomt menigeen in deze tijd. Ontslag. Een ontslagvergoeding kan dan een kleine pleister op de wonde zijn. Natuurlijk wilt u deze vergoeding wel optimaal gebruiken. Als uw adviseur kunnen we u daar bij helpen.

Bij ontslag vóór 2014 was het gunstig om de ontslagvergoeding apart te zetten in een belastingvrij spaarpotje. Dat gaat nu niet meer. Nu wordt de ontslagvergoeding in één keer belast in het jaar van uitkering. Dat is nadelig, als het bedrag daardoor onder het toptarief van 52 procent inkomstenbelasting valt.

Echter, u kunt het geld met een belastingvoordeel wegzetten. Dat kan met het aankopen van een opbouwlijfrente. Dat houdt in dat u het bedrag op een rekening stort. Het bedrag staat dan vast tot u de AOW-leeftijd bereikt. Daarna kunt u er een pensioenuitkering voor aankopen. Dit heeft als voordeel dat uw pensioen dan op peil blijft, ook al kunt u even geen ander werk vinden.

U kunt uw ontslagvergoeding ook gebruiken om (een deel van) uw hypotheek af te lossen. U moet dan wel eerst belasting betalen. Maar u heeft wel het voordeel dat uw maandelijkse lasten omlaag gaan.

Wij denken graag met u mee over de beste mogelijkheden voor uw persoonlijke situatie.

top

Hervormingen pensioenstelsel

Het Centraal Planbureau heeft voor staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken) uitgerekend dat de hervormingen van het pensioenstelsel volgend jaar zorgen voor een gemiddelde premiedaling van 5 procent. Hierdoor zou u als werkende een hoger nettoloon overhouden. Dit is op zich goed nieuws. U begrijpt dat we hier spreken over gemiddelden. Het is voor u eigenlijk alleen interessant om te weten wat het specifiek voor uw situatie betekent.

Binnen ons kantoor geven wij regelmatig klanten inzage in hun persoonlijke pensioenopbouw. En begeleiden wij ook relaties op het moment dat een pensioenkapitaal tot uitkering komt. Of leggen wij uit hoe een Pensioenoverzicht (UPO) gelezen moet worden.
We geven u een voorbeeld. Er is vaak een groot verschil tussen een uitkering tijdens het leven van een pensioengerechtigde in vergelijking met een uitkering die na het overlijden naar de echtgeno(o)t(e) gaat. Het kan ruim 15 procent in de uitkering schelen.

De reden hiervoor is als volgt: Een verzekeraar rekent voor de pensioenuitkering met overlevingskansen. Als u kiest voor een uitkering die stopt bij uw overlijden, hoeft de verzekeraar alleen rekening te houden met uw overlevingskansen. Als de wens bestaat om de uitkering voor 70 procent door te laten gaan op de echtgeno(o)te, dan moet de verzekeraar ook met diens overlevingskansen rekening houden. Vooral als de echtgeno(o)t(e) jonger is, heeft dit invloed op de hoogte van de uitkering.

Wilt u weten waar u en uw geliefde op kunnen rekenen? Laat ons het gerust voor u uitrekenen.

top

Gezinsuitbreiding! Een goede voorbereiding levert nog meer plezier op!

Het is altijd weer leuk als een klant vol geluk vertelt dat een kindje op komst is. Naast het delen in het geluk, zien we het ook als onze belangrijke taak om mogelijke financiële consequenties hiervan op een rij te zetten. Consequenties op korte en lange termijn. We nemen er een paar met u door.

 1. Zorgverzekering
  Iedereen heeft een verplichte basis zorgverzekering. Dit ‘basispakket' vergoedt de verloskundige zorg, dus de zorg voor moeder en de baby. Via een aanvullende verzekering kan aanvullende kraamhulp vergoed worden en misschien zelfs extra kosten, zoals zwangerschapsgym. Het is van belang om vooraf te kijken waar wel en geen recht op is.
 2. Uitkering tijdens zwangerschapsverlof
  Een werknemer in loondienst is wettelijk verzekerd voor het doorbetaald krijgen van het loon tijdens het zwangerschapsverlof. Ook een zelfstandige heeft recht op een zwangerschapsuitkering. Dit is maximaal het wettelijk minimumloon. Een hogere uitkering zou verkregen kunnen worden via een arbeidsongeschiktheidsverzekering.
 3. Pensioenopbouw
  Wie minder gaat werken na de komst van een kind, gaat ook minder verdienen. Dat heeft gevolgen voor het pensioen. Het is belangrijk om hier bewust van te zijn en tijdig eventuele aanvullende voorzieningen op te bouwen.
 4. Zekerheid bij overlijden
  Ouders vinden het een fijne gedachte als hun kinderen financieel goed verzorgd achterblijven, mocht hen iets overkomen. Of mocht één van de ouders iets overkomen. Denkt u bijvoorbeeld dan aan financiële zekerheid om de hypotheek te kunnen betalen of de studie van het kind.
 5. Bij ons melden!
  Het is voor ons van belang om te weten wanneer er een kindje is geboren omdat wij dit doorgeven aan verzekeringen waar dit invloed op heeft. Denkt u bijvoorbeeld aan de zorgverzekering, aansprakelijkheidsverzekering, gezinsrechtsbijstandverzekering, levensverzekering en uitvaartverzekering.

Als adviseur staan wij onze klanten bij om zaken rond kinderen goed te regelen.

top

Ouderwets sparen voor een hypotheek

Vroeger was het niet meer dan normaal dat je eerst moest sparen voordat je een woning kon kopen. Toen de leennormen steeds ruimer werden, werd het ook mogelijk om een woning te kopen zonder dat je eigen geld investeerde. Omdat steeds meer mensen betalingsproblemen kregen, werden de leennormen aan banden gelegd. Om tegenwoordig een hypotheek te krijgen, speelt onder meer de waarde van de woning een rol bij de bepaling van de maximale hypotheek.

De verhouding tussen de waarde van de woning en de maximale hypotheek wordt de Loan-To-Value-ratio of LTV-ratio genoemd. Deze LTV-ratio is voor 2014 gemaximeerd tot 104% van de waarde van de woning. Er kan dus niet meer hypotheek gekregen worden dan 104% van de waarde van de woning. Als iemand bijvoorbeeld een woning koopt met een waarde van € 200.000,-, dan is de maximaal te verkrijgen hypotheek op basis van het onderpand € 208.000,- (€ 200.000,- x 104%).

De LTV-ratio wordt in de loop van de komende jaren nog verder afgebouwd tot in 2018 de LTV-ratio 100% bedraagt. Vanaf 2018 kunt u dus maximaal de waarde van de woning aan hypotheek verkrijgen. Alle bijkomende kosten bij het kopen van een woning moet u dan volledig uit spaargeld betalen. Naast de waarde van de woning speelt uiteraard ook het inkomen een grote rol bij het bepalen hoe hoog een verantwoorde hypotheek mag zijn.

Wilt u weten wat u maximaal kunt lenen? Vraag ons gerust om een berekening.

top

Schade verhalen op de veroorzaker of op de eigen AVP?

Stel, een ander richt schade bij u aan, en toch adviseren wij u om het op uw eigen verzekering te claimen. Dit advies geven wij regelmatig aan klanten. Waarom? We leggen het u uit.

Stel, tijdens een feestje bij u thuis, stoot iemand per ongeluk een brandende kaars tegen de gordijnen. De gordijnen vatten vlam. U trekt de brandende gordijnen los en gooit ze naar buiten. De schade blijft zo beperkt tot schade aan de gordijnen. Hoe kunnen we nu de schade voor u regelen?

De ‘dader’ heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP). En u heeft zelf een inboedelverzekering. De situatie is als volgt: als iemand schade lijdt door toedoen van een ander, dan mag hij zelf bepalen of hij die schade claimt op zijn eigen verzekering of dat hij de veroorzaker aanspreekt voor de schade.

De veroorzaker kan dan de schade indienen bij zijn aansprakelijkheids-verzekeraar. Die verzekeraar zal, als er dekking is, de werkelijke geleden schade vergoeden. Dat is de schade op basis van dagwaarde. Veronderstel dat uw gordijnen 4 jaar oud zijn en een nieuwwaarde hebben van € 500. Dan is de dagwaarde uitgaande van 10% afschrijving per jaar nog € 300. De ‘dader’ hoeft niet meer dan de werkelijke geleden schade (de dagwaarde) te vergoeden (€ 300).

Uw inboedelverzekering biedt dekking voor nieuwwaarde. U krijgt dan € 500 vergoed voor de gordijnen. Daarom zullen we u in een dergelijk geval adviseren om de schade bij de inboedelverzekeraar te claimen.

top

Meer weten over het onderwerp van deze nieuwsbrief? Neem gerust contact met ons op.

Disclaimer
Deze nieuwsbrief is met veel zorg samengesteld. Confido Hemelaar de Meijer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie.