Confido Hemelaar de MeijerConfido Hemelaar de Meijer 
Axelsestraat 40  ~  4537 AK Terneuzen 
T  (0115) 61 28 05 ~ info@confido.nl ~ I  www.confido.nl 

Nieuwsbrief voor particulieren; nummer 4-2014 Wijzigingen, voorwaarden en de gevolgen

     Onderwerpen

In beweging

De afgelopen gemeenteraadsverkiezingen hebben grote verschuivingen in het aantal zetels per partij laten zien. En ook de landelijke partijen zijn in beweging. Er worden grote en kleine stappen door het kabinet gezet. Zo is de versobering van de pensioenopbouw recent aangenomen door de Tweede Kamer. Eerder werd het wetsvoorstel nog geblokkeerd door de Eerste Kamer. Het is nu aan de Eerste Kamer om het aangepaste wetsvoorstel te beoordelen. Zoals u van ons gewend bent, houden we u op de hoogte van deze en andere financiële ontwikkelingen.

reageren?
             klik hier

Studenten haken af bij toekomstig leenstelsel

Zoals u weet voert het Kabinet op veel fronten bezuinigingen door. Ook (toekomstige) studenten komen hierbij aan de beurt.

Er wordt nu door de politiek gesproken over het afschaffen van de ov-kaart waarmee studenten gratis kunnen reizen met het openbaar vervoer. Een nog veel verdergaand voornemen is om van de studiefinanciering een lening te maken. Nu is de studiefinanciering nog een gift als de studie tijdig wordt afgerond.

Wij schrikken ervan dat veel studenten overwegen niet meer te gaan studeren als de maatregelen daadwerkelijk in zouden gaan. Maar liefst één op de tien studenten haakt dan af. En meer dan de helft van de huidige studenten zou daardoor langer thuis blijven wonen of weer terug naar het ouderlijk huis gaan.

Een klein jaar geleden concludeerde ook het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) dat het studiegedrag gaat veranderen als het leenstelsel wordt ingevoerd. Het SCP stelt o.a. dat een op de vijf mbo'ers twijfelt over een vervolgstap naar het hbo, als dat betekent dat ze moeten lenen.

Wilt u voorkomen dat uw kind om financiële redenen niet kan gaan studeren? Laat ons u dan helpen om te kijken welke mogelijkheden er zijn om nu al te investeren in de toekomst van uw kind.


top

Is de nabestaandenuitkering voldoende bij overlijden van uw partner?

Als uw partner overlijdt kan dat financiële gevolgen voor u hebben. De overheid zorgt er met de nabestaandenuitkering Anw voor dat nabestaanden een basisinkomen hebben. Echter, is dit voldoende voor u en komt u hier ook daadwerkelijk voor in aanmerking?

U komt in aanmerking voor een nabestaandenuitkering Anw als:

 • uw partner in Nederland woonde of werkte, én
 • u nog niet de AOW-leeftijd heeft, én
 • u aan één van de volgende voorwaarden voldoet:
  - u zorgt voor een kind dat jonger is dan 18 jaar
  - u bent voor 1 januari 1950 geboren
  - u bent voor meer dan 45% arbeidsongeschikt

Uitgangspunt is dat als u geen andere inkomsten heeft, u de volledige nabestaandenuitkering Anw krijgt. Heeft u wel andere inkomsten? Dan kunnen deze invloed hebben op de hoogte van de uitkering.

Er zijn inkomsten die geen invloed hebben op de uitkering (bijvoorbeeld een aanvullend nabestaandenpensioen van een pensioenfonds of verzekeraar). Inkomsten die wel invloed hebben, zijn bijvoorbeeld inkomen uit loondienst of winst uit een eigen bedrijf.

We weten, het is geen leuk onderwerp maar u doet er verstandig aan om ons uit te laten rekenen wat de financiële gevolgen zijn als uw partner komt te overlijden.


top

Nazorg van verzekeringen is misschien belangrijker dan het sluiten

Het is ons dagelijks werk om voor onze klanten een zo’n compleet mogelijke verzekering te sluiten, tegen een zo laag mogelijke prijs. En om te zorgen dat de verzekeringen ook in de toekomst optimaal voor u blijven. Daar komen diverse vaardigheden bij kijken. We lichten u er een paar toe.

1. Vergelijken, ook bij lopende verzekeringen
Wij adviseren onze klanten om hun verzekeringen een keer per jaar door ons te laten vergelijken. Zijn deze nog steeds de meest ideale voor uw situatie? Zeker als een verzekeraar de prijs van de verzekeringen verhoogt, raden wij aan om ons eens rond te laten kijken.

2. Controleren van de voorwaarden
Wij staren ons nooit blind op de prijs. Ook de voorwaarden zijn van groot belang. Wij vergelijken bij welke schade de verzekering wel of niet uitkeert. Zo prikken wij ook door termen heen als 'uitgebreid' en 'extra uitgebreid' bij een verzekering. Wij controleren welke schades er daadwerkelijk worden gedekt tegen welke prijs.

3. Bent u onderverzekerd? Oververzekerd? Of dubbel verzekerd?
Onderverzekerd zijn betekent dat het bedrag waarvoor u verzekerd bent, te laag is om een eventuele schade volledig te vergoeden. Daartegenover staat oververzekering. Ook dat kan u veel geld kosten. Een relatief onbekende vorm van oververzekering gaat erover of de dekking wel relevant is voor uw situatie. Bijvoorbeeld: als u op de tiende verdieping van een flat woont, heeft u geen dekking voor diefstal van spullen uit uw tuin nodig.

4. Verhoog uw eigen risico
Veel verzekeringen kennen een eigen risico. Als u schade heeft, betaalt u dan zelf een deel. Als u kiest voor een hoger eigen risico, krijgt u korting op de maandelijkse premie. Echter, wij adviseren dit alleen als u voldoende eigen geld heeft om dit hogere eigen risico te betalen.

5. Neem een pakket
Soms loont het om meerdere verzekeringen in een pakket onder te brengen bij één verzekeraar. Veel partijen geven u dan een korting. Echter, niet elk pakket is altijd voordeliger. Kortom, maak gebruik van onze kennis en ervaring om uw verzekeringspakket optimaal samen te stellen en te laten blijven.

top

Wisselen van hypotheekverstrekker als de woning onder water staat

Als een hypotheek op een woning hoger is dan de waarde van die woning, dan wordt gezegd dat de woning ‘onder water’ staat. Als een woning onder water staat, dan is de kans kleiner dat aan de acceptatiecriteria van hypotheekverstrekkers wordt voldaan. Acceptatiecriteria zijn de voorwaarden die een hypotheekverstrekker stelt aan het verstrekken van een hypotheek.

De Autoriteit Consument & Markt (AMC) had signalen uit de markt ontvangen dat het voor particulieren met een onder water staande woning moeilijk is om van hypotheek-verstrekker te wisselen. Ze zouden als het ware vastzitten bij hun huidige hypotheekverstrekker. AMC heeft onderzoek gedaan onder tien grote hypotheek-verstrekkers hoe ze met dit soort klanten omgaan.

Alle tien de grote hypotheekverstrekkers geven aan dat ze wel open staan voor klanten die hun hypotheek willen oversluiten, ook als de woning onder water staat. Echter, geen van de hypotheekverstrekkers heeft daarvoor vaststaande normen. Per aanvraag wordt het risico dat er mogelijk betalingsproblemen ontstaan in kaart gebracht. Als het risico acceptabel is, dan kan de klant zijn hypotheek oversluiten naar de betreffende hypotheekverstrekker. Als het risico te groot is, dan is het niet mogelijk de hypotheek over te sluiten.

Elke hypotheekverstrekker mag zelf bepalen of en wanneer hij een klant accepteert die wil oversluiten en niet aan de standaardnormen voldoet. Wij kennen de acceptatiecriteria van hypotheekverstrekkers. En wij onderhouden goede contacten met hem om te overleggen en onderhandelen namens onze klanten. Wilt u met ons praten over eventuele voordelen van het oversluiten van uw hypotheek, neem dan gerust contact met ons op.

top

Herstel woningmarkt?!

Dit jaar is goed begonnen als het om woningverkopen gaat. Januari en februari lieten een positieve ontwikkeling zien. Er zijn in februari 14.000 huizen verkocht en maar liefst 170.000 woningen bezichtigd. De vraag naar woningen in de eerste twee maanden van dit jaar is de grootste van de afgelopen vijf jaar!

Deze aantrekkende vraag stopt de daling van de prijzen van woningen. De afgelopen zeven maanden is het prijspeil van woningen nagenoeg gelijk gebleven. Wel is er nog veel op de gemiddelde prijs van een woning verloren. Een woning kost nu gemiddeld net zo veel als elf jaar geleden.

Een punt van aandacht bij het herstel van de woningmarkt zijn de doorstromers met een restschuld. Veel mensen met een eigen woning, kijken inmiddels uit naar een andere woning maar weten niet goed wat te doen met hun huidige huis dat in waarde is afgenomen. Gelukkig zien wij als hypotheekadviseurs steeds meer financieringsmogelijkheden voor deze zogenaamde restschuld.

Overweegt u een nieuw huis aan te kopen maar weet u niet goed óf er een restschuld zal zijn, en zo ja, hoe u hier mee om kunt gaan, neemt u dan contact met ons op. We gaan dan voor u op zoek naar een passende oplossing.

top

Bent u nou wel of niet verzekerd voor een schade?

Regelmatig lenen we zaken/goederen van anderen om ze te gebruiken. Een boormachine, een heggenschaar of een fiets. En andersom: we geven spullen gemakkelijk mee aan vrienden, buren, familie en kennissen.

Als iemand iets van u leent en het beschadigt, dan zal hij de schade moeten vergoeden. Op zijn aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) is dekking voor de schade aan de geleende zaak. Meestal geldt een maximum bedrag en een eigen risico.

Let wel op, er is géén dekking als het geleende een motorrijtuig, vaartuig, vouwwagen of aanhangwagen is. En er is ook géén dekking op de AVP als u zaken huurt bij een bedrijf!
Dus stel, u huurt een biertapje bij een slijterij voor een feestje en na het feestje brengt u de tap beschadigd terug. Dan moet u de schade aan de tap vergoeden, maar er is géén dekking op de AVP. Het gaat dus uit uw eigen portemonnee.
Op deze regel zijn echter wel wat uitzonderingen. Zo is er wel dekking als u bijvoorbeeld brandschade veroorzaakt aan een vakantiewoning die u huurt in het buitenland.

Vindt u het ingewikkeld? Geen zorgen, als u schade heeft, kunt u altijd even aan ons vragen of het wel of niet gedekt is op uw AVP. En doet u dat vooral want het is zonde om een schade te betalen die u via uw AVP verzekerd heeft!

top

Een voorkeur voor beleggen of sparen?

Veel mensen denken serieus na over de wijze waarop zij wat geld opzij willen leggen voor later. Wij krijgen regelmatig vragen over de wijze waarop een stukje financiële zekerheid opgebouwd kan worden. Sparen of beleggen? Wat is het beste? Daarop is geen eenduidig antwoord te geven. Het antwoord hangt namelijk van verschillende zaken af. We lichten u graag wat verschillen toe.

Sparen is relatief veilig, maar bij beleggen zijn de rendementen op de lange termijn meestal hoger. En bij sommige spaarrekeningen is tegenwoordig de rente zo laag dat het nog niet eens de inflatie verslaat. Uw kapitaal wordt dan gewoonweg minder.

Een belangrijke vraag is daarom hoe lang u het geld ‘kunt missen’. Dat heeft invloed op de wijze van het investeren van uw geld. Op korte of wellicht ook lange termijn.
De fiscus maakt geen onderscheid tussen sparen en beleggen. Echter, de inleg op een beleggingsrekening kan aftrekbaar zijn van uw belastbaar inkomen en dus belastingvoordeel opleveren.
De kosten van een spaarrekening of een beleggingsrekening kunnen sterk uiteen lopen. Dit heeft invloed op uw eindkapitaal.

Dit zijn zo wat items die spelen bij de keuze die u kunt maken. Om te bepalen welke vorm(en) van vermogensopbouw het meest geschikt voor u is/zijn, raden wij u aan om ons advies in te winnen. Wij nemen de tijd om samen met u vast te stellen welke vorm van sparen het best bij u past.

top

Ongevallenverzekering met kleine lettertjes

Binnen de verzekeringsmarkt bestaan er verschillen tussen verzekeringen qua premie en polisvoorwaarden. In de wet staat nergens wat de dekking is van een verzekering, dus een verzekeringsmaatschappij mag dit zelf beslissen.

In de polisvoorwaarden staat omschreven wanneer er recht is op een uitkering. Dat geldt ook voor de ongevallenverzekering. De uitkering van een schade is onder meer afhankelijk van de dekking en de uitsluitingen. En weet u dat zelfs de definitie van ‘een ongeval’ per verzekeraar kan verschillen?

Zo kennen we de versie:
Elke plotselinge, van buitenaf met geweld en ongewild op het lichaam van verzekerde inwerkende gebeurtenis welke de dood of een geneeskundig vast te stellen letsel tot gevolg heeft.
Maar daarnaast bestaat ook:
Een plotseling, onverwacht van buitenaf inwerkend geweld op het lichaam van verzekerde waaruit rechtstreeks in een ogenblik een medisch vast te stellen lichamelijk letsel is ontstaan.
Deze definitie is belangrijk. Want voldoet een gebeurtenis niet aan deze definitie dan volgt er geen uitkering uit de ongevallenverzekering.

We geven u een voorbeeld. Jan van der Steeg staat op een ladder en is de kozijnen van zijn tussenwoning aan het schilderen. Jan valt van de ladder af. Door de val raakt hij blijvend verlamd aan zijn linkerbeen. Jan heeft een persoonlijke ongevallenverzekering. Deze keert echter niet uit, want de blijvende invaliditeit is niet ontstaan door een "van buitenaf met geweld en ongewild op het lichaam van verzekerde inwerkende gebeurtenis".

Dit is nou een typisch voorbeeld van ‘kleine lettertjes’ die maken dat we ‘de grote verzekeraar’ soms niet vertrouwen. Wij kennen de kleine lettertjes en laten u zien wat voor gevolgen deze kunnen hebben zodat we u goed kunnen verzekeren.

top

Meer weten over het onderwerp van deze nieuwsbrief? Neem gerust contact met ons op.

Disclaimer
Deze nieuwsbrief is met veel zorg samengesteld. Confido Hemelaar de Meijer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie.